– Vi utökar parkeringarna runt Vindelgatan

Borås 2020-02-07

 

Arbetet påbörjat med fler parkeringar runt Vindelgatan!

På måndag kommer staket runt och vi börjar på allvar att iordningställa parkeringsplatser enligt befintlig detaljplan.

Efter att ha fått bygglov kommer vi nu under våren 2020 att bygga ut befintlig parkeringsplats i närheten av korsningen Fjällgatan/Vindelgatan.Vi kommer även att flytta befintlig parkering utmed Vindelgatan och utöka den något i antal platser och entrén till gatan kommer bli en fin allé!

I samband med detta kommer vi att asfaltera båda ytorna och sätta upp ny belysning samt även elladdstolpar.

Det kommer göras en gångbanan utmed hela parkeringen.

Då vintern varit mycket mild har vi kunnat börja lite tidigare än planerat! Som ni ser ni som bor runt området har vi redan stakat ut, tagit ner träd och inom en månad kommer vi att börja spränga.

Närboende kommer bli kallade till informationsmöte inom kort.

Vår entreprenör är Servicekontoret på Borås Stad!

 

Det är Borås kommuns Parkerings AB som är beställare och kommer driva parkeringarna!

 

Välkomna med frågor till oss!

 

Birgitta Neugebauer, VD Borås Kommuns Parkerings AB