– Vi utökar parkeringarna runt Vindelgatan

Arbetet påbörjat med fler parkeringar runt Vindelgatan

Vi har påbörjat arbetena med byggnation av två parkeringar vid Vindelgatan. Vi kommer under våren 2020 att bygga ut befintlig parkeringsplats i närheten av korsningen Fjällgatan/Vindelgatan.Vi kommer även att flytta befintlig parkering utmed Vindelgatan och utöka den något i antal platser och entrén till gatan kommer bli en fin allé.

Vår entreprenör är Servicekontoret i Borås Stad och det är Borås kommuns Parkerings AB som är beställare. Byggstarten var 2020-02-01 och arbetena beräknas vara färdiga 2020-06-01.

Tidsplanen är följande:

Vindelgatan, se karta nedan:

Avstängning av 4 platser v 7

Schaktning v 8

Sprängning v 9

Dagvatten v 16

Asfaltering v 17

Avetablering v 18

Vindelgatans p-område

Hästskon, se karta nedan:

Sprängningar v 9

Asfaltering v 14

Trädplantering v 15

Avetablering v 16

Hästskons p-område

 

Avgifterna kommer att bli 5 kr/tim 09-18 (09-15), periodbiljett för 30 dagar 300 kr

 

Välkomna med frågor till oss!