Vår uppgift

Vårt uppdrag är att erbjuda välbelägna attraktiva parkeringsanläggningar, driva parkeringsrörelse samt parkeringsövervakning.

Genom att samordna parkeringsfrågor och aktivt medverka i Borås Stads planering bidrar vi till att skapa en attraktiv stad.

Vi arbetar ständigt med att utveckla, förnya och förbättra stadsrummet och dess parkeringsmöjligheter.

Vårt mål

  • Bekymmersfri och tillgänglig parkering för alla målgrupper.
  • Hållbar affärsmässighet för personal, invånare, miljö, klimat, mångfald, arbetsmiljö som ger ett värdeskapande ansvarsfullt företagande.
  • Upprätthålla en smidig fungerande parkeringsmiljö med balans mellan gatumarksparkering och tomtmarksparkering.
  • Utveckla parkeringsutbudet efter behov med fokus på service, tillgänglighet, miljö och närhet.
  • Aktivt medverka i stadens trafikutvecklingsprocesser.
  • I övervakningssammanhang med god serviceanda främja trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet.