Vårt uppdrag

Att bidra aktivt till stadens utveckling genom att i samverkan påverka bilresan innan den har börjat. Vi skall medverka till att staden blir lättillgänglig för alla.

Vårt bidrag är att erbjuda och driva hållbara attraktiva parkeringslösningar samt mobilitetstjänster (MM) med god service för boende, arbetande och besökare!