Styrelse

Styrelse

Kent Gustavsson
Ordförande

Daniel Swedengren
Vice ordförande

Keijo Luomala
Styrelseledamot

Annette Bjernhagen
Styrelseledamot

Vakant
Styrelseledamot

Christian Ekström
Styrelseledamot

Magnus Andersson
Styrelseledamot

Vakant
Styrelsesuppleant

Vakant
Styrelsesuppleant

Helena Ruderfors
Styrelsesuppleant

Kjell Hjalmarsson
Styrelsesuppleant

Lars Andrén
Styrelsesuppleant

Rebecca Pandora Friedman
Styrelsesuppleant

Sam Siavashee
Styrelsesuppleant

Ägardirektiv

Årsredovisningar

Styrelsemöten 2023

Styrelsemöten i Borås kommuns Parkerings AB hålls i våra lokaler på Bryggaregatan 19-21,  samtliga möten startar kl 17.00, datum se nedan .

2023-03-06