Hållbarhet

Hållbar stadsutveckling

Bolaget är aktivt med och bidrar till en hållbar stad med hållbara transportmedel.

För oss innebär det att bl a arbeta med att minska söktrafiken och utöka användningen av solceller i våra anläggningar och utrustningar.

Vi vill inspirera våra kunder till ett mer hållbart trafikbeteende genom att erbjuda lösningar som gör det enklare att kombinera bil med att gå, cykla och åka kollektivt.

Genom att investera i laddplatser för elfordon främjar vi en ökad användning av klimatsmarta fordon och bidrar till en grönare stad samt en tillgänglig stadskärna. För detta har vi erhållit bidrag från Klimatklivet.                       Start

Vulkanus parkeringshus – Borås Mobilitetshub

303 st moderna, trygga och tillgängliga parkeringsplatser 5 minuter från citykärnan.

För din säkerhet är huset utrustat med sprinkler, övervakningskameror samt är låst nattetid.

Med våra solceller på taket och på fasaden beräknar vi producera 54 000 kwh/år i ren energi!

Om all vår el skulle gå till de 66 elbilsplatserna vi erbjuder så bidrar vi med att de kan köra 270 000 km på solel.

Detta ersätter ca 10 000 l bensin och motsvarar 4000 resor till Göteborg eller 6 varv jorden runt!

Hållbart företag

Hållbarhet är ett begrepp som kommer genomsyra all aktivitet såväl för styrelsen som i personalens vardag. För att skapa ett hållbart bolag arbetar vi med Värdskap för personal, vi har projekt kring elbilsladdning, vi har uppfört ett nytt parkeringshus med solceller och cykelparkering samt jobbar med att kunna implementera ett intelligent parkeringsledningssystem för hela staden.

Företaget är miljöcertifierat enligt Svensk Miljöbas.

 

Vi är medlem i SVEPARK