Vårt mål och uppgift

Vår affärsidé

Vi skall genom samverkan aktivt bidra till Borås utveckling genom att skapa affärsmässiga och attraktiva parkeringslösningar som påskyndar omställning till fossilfritt.

Vår uppgift

Vårt uppdrag är att erbjuda välbelägna attraktiva parkeringsanläggningar, driva parkeringsrörelse samt parkeringsövervakning.

Genom att samordna parkeringsfrågor och aktivt medverka i Borås Stads planering bidrar vi till att skapa en attraktiv stad.

Vi arbetar ständigt med att utveckla, förnya och förbättra stadsrummet och dess parkeringsmöjligheter.

Vårt mål

  • Bekymmersfri och tillgänglig parkering för alla målgrupper.
  • Hållbar affärsmässighet för personal, invånare, miljö, klimat, mångfald, arbetsmiljö som ger ett värdeskapande ansvarsfullt företagande.
  • Upprätthålla en smidig fungerande parkeringsmiljö med balans mellan gatumarksparkering och tomtmarksparkering.
  • Utveckla parkeringsutbudet efter behov med fokus på service, tillgänglighet, miljö och närhet.
  • Aktivt medverka i stadens trafikutvecklingsprocesser.
  • I övervakningssammanhang med god serviceanda främja trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet.

 

Vi är medlem  i SVEPARK