Vanliga frågor

Jag har fått en p-bot på min bil men jag anser att den är felaktigt utfärdad. Hur gör jag för att bestrida den?

Om det gäller en kontrollavgift för olovlig uppställning av något slag på tomtmark så ska du vända dig till utfärdaren av kontrollavgiften.

Bestrid en kontrollavgift från Borås kommuns Parkerings AB genom att maila till oss via följande formulär https://www.parkeringboras.se/parkering/parkera-ratt/overklaga-kontrollavgift/  eller via mail till p-bolaget@boras.se 

Gäller det en parkeringsanmärkning som har utfärdats på gatumark vänder du dig till Polismyndigheten i den kommun parkeringsanmärkningen utfärdats i.

Jag har ingen smartphone. Hur betalar jag med mobilen?

Du kan betala din parkering med sms. Klicka här för mer information.

Var betalar jag in en kontrollavgift som är utfärdad av Borås kommuns Parkerings AB?

Du betalar till Pg 81 54 01-5. Kom ihåg att ange ditt ärendenummer som OCR-nummer.

Om jag betalar min parkering på en parkeringsplats, får jag då parkera på en annan parkeringsplats?

Zonkoden på din betalda parkering styr var du får stå. I centrum är zonen större och på andra ställen gäller den endast på just den parkeringsplatsen. Varje zonkod är unik, inom zonen kan du flytta på dig utan att göra ny betalning.

Hur betalar jag en kontrollavgift utfärdad av Borås kommuns Parkerings AB från ett utländskt bankkonto?

För att betala från ett utländskt konto behöver du ange följande uppgifter:

Swift/BIC: NDEASESS
IBAN: SE 1195000099604208154015

Kom ihåg att ange ditt ärendenummer som OCR-nummer.

Vissa parkeringsplatser har en parkeringsskylt som visar laddning/uttag för elbil. Får även vanliga bilar parkera där?

Nej, parkeringsplatser med denna skyltning är endast avsedda för elbilar.

Hur gör jag när parkeringsautomaten är trasig?

Även när automaten är trasig är du skyldig att betala din parkering. Antingen väljer du att betala i nästa automat inom samma zonnummer eller så använder  du telefonparkering. Vi är tacksamma om du vill meddela oss vid störningar så att vi snabbt kan lösa problemet, följ instruktionen på automaten.

Vilka parkeringar är avgiftsfria på lördagar och söndagar?

Följande p-områden är avgiftsfria på lördagar och söndagar (se broschyr nedan):

Annelundsvillan
Lidaholm
Mariedal
Söderbro
Astern
Makrillen
Petersberg
Verkmästaren
Övre Verkmästaren
Övre Brodal
Gjutaren
Bangården
Skaraborgsvägen

 

Följande p-områden är avgiftsfria på söndagar (se broschyr nedan):

Arla
Brodal
Krokshallstorget
Krokshall
Krokshallsberget
Viskaholm
Elektra
Kungsbron
Olovsholm
Viskastrandsgymnasiet
Hugin
Nornan
Övre Nornan
Kulturhuset
Gustav Adolf
Bäckängsgymnasiet
P A Halls terrass
Engelbrektskolan
Norrbyskolan
Almåsgymnasiet
Garvaren
Västmannagatan
Särlaskolan
Skattkistan
Bergakungsgatan
Fjällgatan
Vindelgatan
S:t Michelsgatan

https://www.parkeringboras.se/wp-content/uploads/2019/03/P-avgiftsbroschyr.pdf

Vad betyder parkeringsskyltarna?