Vanliga frågor

Om det gäller en kontrollavgift för olovlig uppställning av något slag på tomtmark så ska du vända dig till utfärdaren av kontrollavgiften.

Bestrid en kontrollavgift från Borås kommuns Parkerings AB genom följande formulär Bestrida kontrollavgift.

Gäller det en parkeringsanmärkning som har utfärdats på gatumark vänder du dig till Polismyndigheten i den kommun parkeringsanmärkningen utfärdats i.

Du betalar till Pg 81 54 01-5. Kom ihåg att ange ditt ärendenummer som OCR-nummer.

Zonkoden på din betalda parkering styr var du får stå. I centrum är zonen större och på andra ställen gäller den endast på just den parkeringsplatsen. Varje zonkod är unik, inom zonen kan du flytta på dig utan att göra ny betalning.

För att betala från ett utländskt konto behöver du ange följande uppgifter:

Swift/BIC: NDEASESS
IBAN: SE 1195000099604208154015

Kom ihåg att ange ditt ärendenummer som OCR-nummer.

Även när automaten är trasig är du skyldig att betala din parkering. Antingen väljer du att betala i nästa automat inom samma zonnummer eller så använder du telefonparkering. Vi är tacksamma om du vill meddela oss vid störningar så att vi snabbt kan lösa problemet, följ instruktionen på automaten.

Följande p-områden är avgiftsfria både på lördagar och söndagar:
Bangården
Boråshallen
Gjutaren
Kellgren 12
Olovsholm
Skaraborgsvägen
Särlaskolan
Verkmästaren
Övre Verkmästaren

Följande p-områden är avgiftsfria på söndagar:
Almåsgymnasiet
Annelundsvillan
Astern
Bäckängsgymnasiet
Engelbrektskolan
Krokshallsberget
Kulturhuset
Kulturskolan
Kungsbron
Makrillen
Mariedal
Nornan
Norrbyskolan
P A Halls terrass
Petersberg
Söderbro
Viskastrandsgymnasiet
Övre Nornan

Vi har gjort en sammanställning på de vanligaste parkeringsskyltarna.

Vi tillhandahåller parkeringsplatser med laddning för din elbil. Du betalar för parkeringen enligt de parkeringsregler och avgifter som gäller på området, samt startar och betalar din laddning via någon av följande appar: Parkster, EasyPark, ePark eller Mobill, se information på laddstolpen. Laddeffekten på laddplatserna är 3-fas 11 kW på respektive uttag, laddavgiften är 4,50 kr/kWh.

För närvarande har vi laddplatser på följande p-områden:

Almåsgymnasiet 4st

Astern 4st

Badhuset 6st

Bodaskolan 4st

Borås Simarena 6st

Brodalsgaraget 4st

Dalhemsplatsen 8st

Elektra 10st

Hästskon 4st

Ishallen 8st

Iskristallen arena 2st

Kungsbron 2st

Milstensgården 4st

Nornan 4st

Nybron 4st

Sandaredskolan 2st

Valhall 2st

Vulkanus 28st

På de platser där det finns laddstolpe men ingen skylt ”Laddplats” är det ok att parkera även för de som inte har el-/elhybridfordon.

Om laddkabeln fastnat i laddstolpen, ring vår kundtjänst telefon 033 – 35 32 50 vardagar 8:00-15:30, övrig tid ring till Securitas telefon 010 – 470 51 05. Vid handhavandefel av kund tar Securitas ut en avgift på 1.000 kr.