Parkeringshus Vulkanus 7

PROJEKTMÅL

Projektet skall bidra till att driva utveckling inom parkeringsprodukten i Borås Stad. Syftet att tillgodose Boråsarens och besökarens parkeringsbehov i ett mycket belastat område i staden kan nu uppfyllas.
Vi skall erbjuda en hållbar parkeringsprodukt med hög service och kvalité som bidrar till att göra staden tillgänglig för alla och samtidigt minskar söktrafiken.

Arkitektoniska mål
Uppdraget är att rita ett parkeringshus med ca 300 parkeringsplatser med god arkitektonisk gestaltning med hög komfort och säkerhet för husets besökare. Huset skall upplevas som något annat än en ”bunker” och en öppenhet eftersträvas som tar tillvara på dagsljus och medger god ventilation utan att något ventilationsaggregat behövs. Fasadutformningen skall helst vara sådan att den blir igenkännbar och även kan repeteras på framtida parkeringshus.

Huset gestaltning skall ge ett modernt och välkomnande parkeringshus som samspelar med sin omgivning. Vårt fasadkoncept bygger på en enkel och rationell fasadkonstruktion som klär in huset med ett ”lapptäcke”, vilket består av överlappande aluminiumramar med olika ”fyllning”. Dessa består av kulörta fyllningar av glas med olika typer av integrerade solceller samt av metallraster av rostfritt stål. I fasaden skall synas en övergång mellan ”täta” glasfyllningar till ”öppna” luftiga metallfyllningar.

Kvalitetsmål
En god parkeringskomfort eftersträvas både vad gällande mått på parkeringsplatser och en tät konstruktion. Ett bjälklag enligt spännbalkssystemet är förstahandsval.

Miljömål
Ambitionen är att huset skall ha låg energiförbrukning och helt eller delvis producera sin egen el genom solcellspaneler. Dessa placeras framförallt på fasader, men eventuellt även på taket.

ANTAL P-PLATSER 303 st
TOTAL BYGGNADSYTA ca 8500 m2
ANTAL m2 / P-PLATSER ca 28 m2

VY FRÅN LIDAHOLMSGATAN

VY FRÅN LIDAHOLMSGATAN

Sektion

VY FRÅN R40 (PÅFART)