Periodbiljett, gäller i mån av plats

Periodbiljett

Med en periodbiljett blir parkeringen enklare, bekvämare och framför allt billigare.

Observera att periodbiljetten gäller i mån av plats och att max tillåten p-tid på respektive p-område gäller! 

I p-huset Vulkanus och i p-huset Nybron kan man köpa tre olika varianter av periodbiljetter som gäller i 30 dagar, dessa köper man via leverantörerna Easypark eller Parkster, dygnet-runt-biljetten går även att köpa via SMS-Park.

  • Dygnet runt alla dagar: 1.000 kr
  • Dagtid vardagar, kl 07-18: 750 kr
  • Natt, vardagar kl 17-09 samt dygnet runt lördag, söndag och helgdag: 400 kr

Periodbiljett A – 300 kr/30 dagar
Almåsgymnasiet
Bergakungsgatan
Engelbrektskolan
Fjällgatan
Garvaren
Hästskon
Norrbyskolan
S:t Michelsgatan
Skattkistan
Särlaskolan
Vindelgatan
Viskastrandsgymnasiet
Västmannagatan

Periodbiljett B – 400 kr/30 dagar
Bangården
Gjutaren
Olovsholm
Skaraborgsvägen
Verkmästaren
Övre Brodal
Övre Verkmästaren

Periodbiljett C – 500 kr/30 dagar
Brodal
Makrillen
Petersberg

Periodbiljett D – 650 kr/30 dagar
Astern
Bäckängsgymnasiet
Krokshallsberget
Kulturskolan
Kungsbron
Mariedal
P A Halls terrass
Övre Nornan

Periodbiljett E – 750 kr/30 dagar
Brodalsgaraget

Periodbiljett F – 1.000 kr/30 dagar (dygnet runt, alla dagar)
P-huset Nybron
P-huset Vulkanus

Periodbiljett G – 750 kr/30 dagar (vardagar kl 07-18)
P-huset Nybron
P-huset Vulkanus

Periodbiljett H – 400 kr/30 dagar (vardagar kl 17-09, dygnet runt lördag och söndag)
P-huset Nybron
P-huset Vulkanus
Valhall

Priserna är inkl. moms och gäller fr.o.m 2020-01-07

Periodbiljett B gäller även på A
Periodbiljett C gäller även på A och B
Periodbiljett D gäller även på A, B och C
Periodbiljett E gäller även på A, B, C och D
Periodbiljett F gäller även på A, B, C, D och E

Periodbiljetten för 30 dagar köps via SMS, app eller i biljettautomat.

  • Du har alltid betald parkering
  • Det blir enklare och bekvämare för dig
  • Det blir billigare jämfört med ordinarie parkeringsavgift

Särskilda parkeringstillstånd

Nyttoparkeringstillstånd
Efter ansökan och prövning kan tillstånd köpas hos Tekniska förvaltningen.
Tillstånd kan erhållas i följande fall:

  • För serviceverksamhet där fordon är inrett som arbetsplats eller för förvaring av tyngre verktyg och/eller material.
  • För sjuk- eller socialvårdande verksamhet i akut eller annan jämförlig verksamhet.

Boendeparkering i Borås Stad
Möjlighet till boendeparkering finns i Villastaden, Lugnet, Salängen och Östermalm.
Boendeparkering ger boende inom respektive område möjlighet att parkera på särskilt anvisade gator och platser till låga avgifter i upp till sju dygn i följd. Syftet är att göra det möjligt för dem som bor i delar av centrala stan att kunna lämna bilen hemma. För att få boendeparkera krävs ett boendeparkeringstillstånd och en boendeparkeringsbiljett.

Läs mer på Tekniska förvaltningens webbplats