Periodbiljett, gäller i mån av plats

Periodbiljett

Med en periodbiljett blir parkeringen enklare, bekvämare och framför allt billigare.

Observera att periodbiljetten gäller i mån av plats och att max tillåten p-tid på respektive p-område gäller! 

I p-huset Vulkanus och i p-huset Nybron kan man köpa tre olika varianter av periodbiljetter som gäller i 30 dagar, dessa köper man via leverantörerna Easypark eller Parkster eller i biljettautomaten, dygnet-runt-biljetten går även att köpa via SMS-Park.

  • Dygnet runt alla dagar: 1.000 kr
  • Dagtid vardagar, kl 07-18: 750 kr
  • Natt, vardagar kl 17-09 samt dygnet runt lördag, söndag och helgdag: 400 kr

Periodbiljett A – 300 kr/30 dagar
Almåsgymnasiet
Bergakungsgatan
Engelbrektskolan
Fjällgatan
Garvaren
Hästskon
Norrbyskolan
S:t Michelsgatan
Skattkistan
Särlaskolan
Vindelgatan
Viskastrandsgymnasiet
Västmannagatan

Periodbiljett B – 400 kr/30 dagar
Bangården
Gjutaren
Olovsholm
Skaraborgsvägen
Verkmästaren
Övre Brodal
Övre Verkmästaren

Periodbiljett C – 500 kr/30 dagar
Brodal
Makrillen
Petersberg

Periodbiljett D – 650 kr/30 dagar
Astern
Bäckängsgymnasiet
Krokshallsberget
Kulturskolan
Kungsbron
Mariedal
P A Halls terrass
Övre Nornan

Periodbiljett E – 750 kr/30 dagar
Brodalsgaraget

Periodbiljett F – 1.000 kr/30 dagar (dygnet runt, alla dagar)
P-huset Nybron
P-huset Vulkanus

Periodbiljett G – 750 kr/30 dagar (vardagar kl 07-18)
P-huset Nybron
P-huset Vulkanus

Periodbiljett H – 400 kr/30 dagar (vardagar kl 17-09, dygnet runt lördag och söndag)
P-huset Nybron
P-huset Vulkanus
Valhall

Priserna är inkl. moms och gäller fr.o.m 2020-01-07

Periodbiljett B gäller även på A
Periodbiljett C gäller även på A och B
Periodbiljett D gäller även på A, B och C
Periodbiljett E gäller även på A, B, C och D
Periodbiljett F gäller även på A, B, C, D och E

Periodbiljetten för 30 dagar köps via SMS, app eller i biljettautomat.

  • Du har alltid betald parkering
  • Det blir enklare och bekvämare för dig
  • Det blir billigare jämfört med ordinarie parkeringsavgift

Särskilda parkeringstillstånd

Nyttoparkeringstillstånd
Efter ansökan och prövning kan tillstånd köpas hos Tekniska förvaltningen.
Tillstånd kan erhållas i följande fall:

  • För serviceverksamhet där fordon är inrett som arbetsplats eller för förvaring av tyngre verktyg och/eller material.
  • För sjuk- eller socialvårdande verksamhet i akut eller annan jämförlig verksamhet.

Boendeparkering i Borås Stad
Möjlighet till boendeparkering finns i Villastaden, Lugnet, Salängen och Östermalm.
Boendeparkering ger boende inom respektive område möjlighet att parkera på särskilt anvisade gator och platser till låga avgifter i upp till sju dygn i följd. Syftet är att göra det möjligt för dem som bor i delar av centrala stan att kunna lämna bilen hemma. För att få boendeparkera krävs ett boendeparkeringstillstånd och en boendeparkeringsbiljett. Boendeparkeringstillstånd utfärdas av Tekniska förvaltningen, Borås Stad.

Läs mer på Tekniska förvaltningens webbplats