Tillstånd parkeringsplats

P-tillstånd

Med ett p-tillstånd blir parkeringen enklare, bekvämare och framför allt billigare.

Observera dock att max tillåten p-tid på respektive p-område gäller! 

P-tillstånd A – 250 kr/30 dagar
Almåsgymnasiet
Bergakungsgatan
Engelbrektskolan
Fjällgatan
Garvaren
Norrbyskolan
S:t Michelsgatan
Skattkistan
Särlaskolan
Vindelgatan
Viskastrandsgymnasiet
Västmannagatan

P-tillstånd B – 300 kr/30 dagar
Bangården
Gjutaren
Olovsholm
Skaraborgsvägen
Verkmästaren
Övre Brodal
Övre Verkmästaren

P-tillstånd C – 400 kr/30 dagar
Boråshallen
Brodal
Makrillen
Petersberg

P-tillstånd D – 500 kr/30 dagar
Astern
Bäckängsgymnasiet
Krokshallsberget
Kulturskolan
Kungsbron
Lidaholm
Mariedal
Nornan
P A Halls terrass
Söderbro
Övre Nornan

P-tillstånd E – 550 kr/30 dagar
Brodalsgaraget

P-tillstånd F – 600 kr/30 dagar
P-huset Nybron

Priserna är inkl. moms och gäller fr.o.m 2019-03-01

Tillstånd B gäller även på A
Tillstånd C gäller även på A och B
Tillstånd D gäller även på A, B och C
Tillstånd E gäller även på A, B, C och D
Tillstånd F gäller även på A, B, C, D och E

Tillstånd för 30 dagar köps via SMS, app eller i biljettautomat.

Ladda ner vår broschyr

P-tillstånd, fr o m 2019-03-01

  • Du har alltid betald parkering
  • Det blir enklare och bekvämare för dig
  • Det blir billigare jämfört med ordinarie parkeringsavgift

Särskilda parkeringstillstånd

Nyttoparkeringstillstånd
Efter ansökan och prövning kan tillstånd köpas hos Tekniska förvaltningen.
Tillstånd kan erhållas i följande fall:

  • För serviceverksamhet där fordon är inrett som arbetsplats eller för förvaring av tyngre verktyg och/eller material.
  • För sjuk- eller socialvårdande verksamhet i akut eller annan jämförlig verksamhet.

Boendeparkering i Borås Stad
Möjlighet till boendeparkering finns i Villastaden, Lugnet, Salängen och Östermalm.
Boendeparkering ger boende inom respektive område möjlighet att parkera på särskilt anvisade gator och platser till låga avgifter i upp till sju dygn i följd. Syftet är att göra det möjligt för dem som bor i delar av centrala stan att kunna lämna bilen hemma. För att få boendeparkera krävs ett boendeparkeringstillstånd och en boendeparkeringsbiljett.

Läs mer på Tekniska förvaltningens webbplats