Tillstånd parkeringsplats

P-tillstånd

Med ett p-tillstånd blir parkeringen enklare, bekvämare och framför allt billigare.

P-tillstånd A – 250 kr/30 dagar
Gjutaren
Skaraborgsvägen
Almåsgymnasiet

P-tillstånd B – 300 kr/30 dagar
Makrillen
Petersberg
Bangården
Boråshallen
Viskastrandsgymnasiet
Engelbrektskolan
Olovsholm
Övre Verkmästaren
Verkmästarn

P-tillstånd C – 400 kr/30 dagar
Lidaholm
Söderbro
Krokshallsberget
Brodal
Bäckängsgymnasiet
Övre Brodal

P-tillstånd D – 450 kr/30 dagar
Mariedal
Astern
Kungsbron
Arla
Viskaholm
Kulturskolan
Övre Nornan

P-tillstånd E – 500 kr/30 dagar
Brodalsgaraget

P-tillstånd F – 200 kr/30 dagar
Västmannagatan
Norrbyskolan
Garvaren
Särlaskolan
S:t Michelsgatan
Fjällgatan
Bergakungsgatan
Skattkistan
Vindelgatan (Byttorp)

P-tillstånd G – 550 kr/30 dagar
P-huset Nybron

Priserna är inkl. moms och gäller fr.o.m 2016-01-01

Tillstånd A gäller även på F
Tillstånd B gäller även på A och F
Tillstånd C gäller även på A, B och F
Tillstånd D gäller även på A, B, C och F
Tillstånd E gäller även på A, B, C, D, och F
Tillstånd G gäller även på A, B, C, D, E och F

P-tillståndet gäller i mån av plats och endast om det är fäst till vänster vid förarplatsen, väl synligt på vindrutans insida. Parkeringstillstånd för kalenderkvartal kan köpas på Parkeringsbolagets kontor.
Tillstånd för 30 dagar köps via SMS, app eller i biljettautomat.

  • Du har alltid betald parkering
  • Det blir enklare och bekvämare för dig
  • Det blir billigare jämfört med ordinarie parkeringsavgift

Särskilda parkeringstillstånd

Nyttoparkeringstillstånd
Efter ansökan och prövning kan tillstånd köpas hos Tekniska förvaltningen.
Tillstånd kan erhållas i följande fall:

  • För serviceverksamhet där fordon är inrett som arbetsplats eller för förvaring av tyngre verktyg och/eller materiel.
  • För sjuk- eller socialvårdande verksamhet i akut eller annan jämförlig verksamhet.
  • För sådant ändamål i övrigt att begreppet ”nyttoparkering” är tillämpligt.

Tillfälligt parkeringstillstånd
Tillståndet är avgiftsfritt och ansökan sker hos Tekniska förvaltningen.
Tillstånd kan erhållas i följande fall:

  • Tillfälligt tillstånd för parkering på gatan kan erhållas för yrkesmässig verksamhet liknande den under nyttoparkeringstillstånd.
  • Tillfälligt tillstånd för parkering på gatan under några timmar eller en dag kan erhållas av enskild person i samband med tex flyttning.

Boendeparkering i Borås Stad
Möjlighet till boendeparkering finns i Villastaden, Lugnet, Salängen och Östermalm.
Boendeparkering ger boende inom respektive område möjlighet att parkera på särskilt anvisade gator och platser till låga avgifter i upp till sju dygn i följd. Syftet är att göra det möjligt för dem som bor i delar av centrala stan att kunna lämna bilen hemma. För att få boendeparkera krävs ett boendeparkeringstillstånd och en boendeparkeringsbiljett.

Läs mer på Tekniska förvaltningens webbplats