PRH-tillstånd

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade ansöker du om hos Tekniska förvaltningen, Borås Stad.