Nyttotillstånd

Nyttoparkeringstillstånd
Efter ansökan och prövning kan tillstånd köpas hos Tekniska förvaltningen.
Tillstånd kan erhållas i följande fall:

  • För serviceverksamhet där fordon är inrett som arbetsplats eller för förvaring av tyngre verktyg och/eller material.
  • För sjuk- eller socialvårdande verksamhet i akut eller annan jämförlig verksamhet.
  • För sådant ändamål i övrigt att begreppet “nyttoparkering” är tillämpligt.

Tillfälligt parkeringstillstånd
Tillstånd kan erhållas i följande fall:

  • Tillfälligt tillstånd för parkering på gatan kan erhållas för yrkesmässig verksamhet liknande den under nyttoparkeringstillstånd.
  • Tillfälligt tillstånd för parkering på gatan under några timmar eller en dag kan erhållas av enskild person i samband med t ex flyttning.

Ansökan görs hos Tekniska förvaltningen, avgiften är 40 kr/dag exkl moms.

Ansökan om nyttoparkeringstillstånd
Till Borås Stad tekniska förvaltningen

Ansökan om tillfälligt parkeringstillstånd
Till Borås Stad tillfälliga tillstånd