Miljöfordon

P-tillstånd bonus för miljöfordon

Den som äger en personbil klass 1, med ett koldioxidutsläpp på under 60 g/km, som är typgodkänd enligt Fordonsförordningen 2009:211, 3 kap, och som är berättigad till premie enligt Bonus Malus har rätt att ansöka om P-tillstånd bonus för miljöfordon. Detta inkluderar även elmoped. Erhållet tillstånd är giltigt i 24 månader, dock längst t.o.m. 2020-06-30 och kan endast erhållas en gång per registrerat fordon.

Miljöbilstillståndet berättigar innehavaren att parkera på nedan angivna P-områden utan att erlägga avgift men har att följa alla övriga regler för respektive P-område.

Områden där miljöbilstillståndet gäller:
Badhuset
Elektra
Hugin
Krokshallsberget (max 24 timmar/parkeringstillfälle)
Krokshallstorget
Kungsbron
Nybrons p-hus (max 24 timmar/parkeringstillfälle)
Valhall
Viskaholm
Övre Brodal
Övre Nornan

När ditt tillstånd är beviljat meddelas du via mail av oss inom 14 dagar.

Tillståndet är digitalt och inloggning ska ske via zonkod 9960 i Inteleon SMS-Parks betalsystem, via deras app (information finns på SMS-Parks hemsida www.smspark.se.)  Vid varje nytt parkeringstillfälle ska inloggning ske vid start, respektive utloggning vid avslutad parkering. Zonkod 9960 gäller endast med ovanstående tillstånd och är avgiftsfri endast på ovanstående p-områden.

P-tillstånd bonus för miljöbil gäller ej på parkeringsruta där elladdstolpe finns. På dessa platser betalar innehavaren enligt gällande taxa för p-området och laddplatsen.

Ansökningsblankett (PDF)

Ansökan tillstånd bonus för miljöfordonhttps://www.parkeringboras.se/wp-content/uploads/2020/01/Ansökan-tillstånd-bonus-för-miljöfordon-1.pdf

IMG_4056