Tillstånd

Periodbiljett, gäller i mån av plats

Med en periodbiljett blir parkeringen enklare, bekvämare och framför allt billigare.

Periodbiljetterna gäller endast för den kategori som man köpt sin biljett för.

Periodbiljetten, som gäller i 30 dagar, köps via app, SMS eller i automat.

Observera att periodbiljetten gäller i mån av plats och att max tillåten p-tid på respektive p-område gäller!

A-biljett – 375 KR/30 DAGAR

Almåsgymnasiet Fjällgatan S:t Michelsgatan Vindelgatan
Bergakungsgatan Hästhagsgatan Hästskon Skattkistan
Viskastrandsgymnasiet Engelbrektskolan Norrbyskolan Dalbogatan
Västmannagatan
Almåsgymnasiet Fjällgatan
S:t Michelsgatan Vindelgatan
Västmannagatan Hästhagsgatan
Hästskon Skattkistan
Viskastrandsgymnasiet Engelbrektskolan
Norrbyskolan

B-biljett – 525 KR/30 DAGAR

Bangården Olovsholm Verkmästaren Övre Verkmästaren
Gjutaren Skaraborgsvägen Boråshallen Särlaskolan
Bangården Olovsholm
Verkmästaren Övre Verkmästaren
Gjutaren Skaraborgsvägen
Boråshallen Särlaskolan

C-biljett – 625 KR/30 DAGAR

Petersberg Makrillen
Petersberg Makrillen

D-biljett – 725 KR/30 DAGAR

Astern Krokshallsberget Kungsbron P A Halls terrass
Bäckängsgymnasiet Kulturskolan Mariedal Övre Nornan
Astern Krokshallsberget
Kungsbron P A Halls terrass
Bäckängsgymnasiet Kulturskolan
Mariedal Övre Nornan

E-biljett – 825 KR/30 DAGAR

Brodalsgaraget
Brodalsgaraget

F-biljett – 1.075 KR/30 DAGAR (DYGNET RUNT, ALLA DAGAR)

P-huset Nybron P-huset Vulkanus
P-huset Nybron P-huset Vulkanus

G-biljett – 825 KR/30 DAGAR (VARDAGAR KL 07-18)

P-huset Nybron P-huset Vulkanus
P-huset Nybron P-huset Vulkanus

H-biljett – 475 KR/30 DAGAR (VARDAGAR KL 17-09, DYGNET RUNT LÖRDAG OCH SÖNDAG)

P-huset Nybron P-huset Vulkanus Valhall
P-huset Nybron P-huset Vulkanus
Valhall

I-biljett – Gäller fr o m 2024-01-01 - 745 KR/30 DAGAR (VARDAGAR KL 07-18)

P-huset Vulkanus
P-huset Vulkanus

J-biljett – Gäller fr o m 2024-01-01 - 975 KR/30 DAGAR (DYGNET RUNT, ALLA DAGAR)

P-huset Vulkanus
P-huset Vulkanus

Priserna är inkl. moms och gäller fr.o.m 2023-01-01

PRH-tillstånd

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade ansöker du om hos Tekniska förvaltningen, Borås Stad.

Här hittar du mer information och ansökningsblankett

Boendeparkering

Boendeparkering ger boende i Villastaden, Lugnet, Östermalm och Salängen möjlighet att parkera i upp till sju dygn i följd på de gator och platser som finns tillgängliga inom respektive område. För att få boendeparkera inom dessa områden krävs ett tillstånd och en biljett, tillståndet ansöker man om på Tekniska förvaltningen Borås Stad, vänd dig till Pernilla Samuelsson, 033-35 74 33 eller pernilla.samuelsson@boras.se.  Boende i andra stadsdelar får vända sig till privata fastighets- eller markägare för parkeringsplats.

För mer information, och ansökningsblankett, vänd dig till Tekniska förvaltningen.

Nyttotillstånd

Nyttoparkeringstillstånd
Efter ansökan och prövning kan tillstånd köpas hos Tekniska förvaltningen.
Tillstånd kan erhållas i följande fall:

  • För serviceverksamhet där fordon är inrett som arbetsplats eller för förvaring av tyngre verktyg och/eller material.
  • För sjuk- eller socialvårdande verksamhet i akut eller annan jämförlig verksamhet.

Ansökan om nyttoparkeringstillstånd finns på Tekniska förvaltningens hemsida.