Hyr plats / Tillstånd

Fast parkeringsplats

Abonnemangsplatser

På nedanstående områden erbjuder vi abonnemangsplatser, i Vulkanus erbjuder vi även abonnemangsplatser med laddmöjligheter.

Just nu har vi lediga platser i p-huset Vulkanus, i Krokshallsgaraget, på Astern, Lidaholm, Cedern och Krokshallsberget. Vid intresse för plats i Vulkanus eller Krokshallsgaraget så kontaktar du oss på ekonomi.p-bolaget@boras.se, vill du ha en plats på de övriga områdena så köper du det via vår hemsida.

Arla 1.000 kr/mån P-huset Nybron 1.500 kr/mån (Inlåst plats)
Lidaholm 800 kr/mån P-huset Nybron 1.200 kr/mån (Öppen plats)
Astern 800 kr/mån Vulkanus 1.200 kr/mån
Krokshallsberget 800 kr/mån Cedern 500 kr/mån
Krokshallsgaraget 1.500 kr/mån Valhallgaraget 1.200 kr/mån
Krokshallstorget 1.000 kr/mån
Arla 1.000 kr/mån
Lidaholm 800 kr/mån
Astern 800 kr/mån
Krokshallsberget 800 kr/mån
Krokshallsgaraget 1.500 kr/mån
Krokshallstorget 1.000 kr/mån
P-huset Nybron 1.500 kr/mån (Inlåst plats)
P-huset Nybron 1.200 kr/mån (Öppen plats)
Vulkanus 1.200 kr/mån
Cedern 500 kr/mån
Valhallgaraget 1.100 kr/mån

Pris inkl. moms
KONTAKT: ekonomi.p-bolaget@boras.se

Periodbiljett, gäller i mån av plats

Periodbiljett
Med en periodbiljett blir parkeringen enklare, bekvämare och framför allt billigare.

Observera att periodbiljetten gäller i mån av plats och att max tillåten p-tid på respektive p-område gäller!

I p-huset Vulkanus och i p-huset Nybron kan man köpa tre olika varianter av periodbiljetter som gäller i 30 dagar.

  • Dygnet runt alla dagar: 1.050 kr
  • Dagtid vardagar, kl 07-18: 800 kr
  • Natt, vardagar kl 17-09 samt dygnet runt lördag, söndag och helgdag: 450 kr

A-biljett – 350 KR/30 DAGAR

Almåsgymnasiet Fjällgatan S:t Michelsgatan Vindelgatan
Bergakungsgatan Garvaren Hästskon Skattkistan
Viskastrandsgymnasiet Engelbrektskolan Norrbyskolan Särlaskolan
Västmannagatan Dalbogatan
Almåsgymnasiet Fjällgatan
S:t Michelsgatan Vindelgatan
Bergakungsgatan Garvaren
Hästskon Skattkistan
Viskastrandsgymnasiet Engelbrektskolan
Norrbyskolan Särlaskolan
Västmannagatan

B-biljett – 450 KR/30 DAGAR

Almåsgymnasiet Fjällgatan S:t Michelsgatan Vindelgatan
Bergakungsgatan Garvaren Hästskon Skattkistan
Viskastrandsgymnasiet Engelbrektskolan Norrbyskolan Särlaskolan
Västmannagatan
Bangården Olovsholm Verkmästaren Övre Verkmästaren
Gjutaren Skaraborgsvägen Övre Brodal
Almåsgymnasiet Fjällgatan
S:t Michelsgatan Vindelgatan
Bergakungsgatan Garvaren
Hästskon Skattkistan
Viskastrandsgymnasiet Engelbrektskolan
Norrbyskolan Särlaskolan
Västmannagatan
Bangården Olovsholm
Verkmästaren Övre Verkmästaren
Gjutaren Skaraborgsvägen
Övre Brodal

C-biljett – 550 KR/30 DAGAR

Almåsgymnasiet Fjällgatan S:t Michelsgatan Vindelgatan
Bergakungsgatan Garvaren Hästskon Skattkistan
Viskastrandsgymnasiet Engelbrektskolan Norrbyskolan Särlaskolan
Västmannagatan
Bangården Olovsholm Verkmästaren Övre Verkmästaren
Gjutaren Skaraborgsvägen Övre Brodal
Brodal Makrillen Petersberg
Almåsgymnasiet Fjällgatan
S:t Michelsgatan Vindelgatan
Bergakungsgatan Garvaren
Hästskon Skattkistan
Viskastrandsgymnasiet Engelbrektskolan
Norrbyskolan Särlaskolan
Västmannagatan
Bangården Olovsholm
Verkmästaren Övre Verkmästaren
Gjutaren Skaraborgsvägen
Övre Brodal
Brodal Makrillen
Petersberg

D-biljett – 700 KR/30 DAGAR

Almåsgymnasiet Fjällgatan S:t Michelsgatan Vindelgatan
Bergakungsgatan Garvaren Hästskon Skattkistan
Viskastrandsgymnasiet Engelbrektskolan Norrbyskolan Särlaskolan
Västmannagatan
Bangården Olovsholm Verkmästaren Övre Verkmästaren
Gjutaren Skaraborgsvägen Övre Brodal
Brodal Makrillen Petersberg
Astern Krokshallsberget Kungsbron P A Halls terrass
Bäckängsgymnasiet Kulturskolan Mariedal Övre Nornan
Almåsgymnasiet Fjällgatan
S:t Michelsgatan Vindelgatan
Bergakungsgatan Garvaren
Hästskon Skattkistan
Viskastrandsgymnasiet Engelbrektskolan
Norrbyskolan Särlaskolan
Västmannagatan
Bangården Olovsholm
Verkmästaren Övre Verkmästaren
Gjutaren Skaraborgsvägen
Övre Brodal
Brodal Makrillen
Petersberg
Astern Krokshallsberget
Kungsbron P A Halls terrass
Bäckängsgymnasiet Kulturskolan
Mariedal Övre Nornan

E-biljett – 800 KR/30 DAGAR

Almåsgymnasiet Fjällgatan S:t Michelsgatan Vindelgatan
Bergakungsgatan Garvaren Hästskon Skattkistan
Viskastrandsgymnasiet Engelbrektskolan Norrbyskolan Särlaskolan
Västmannagatan
Bangården Olovsholm Verkmästaren Övre Verkmästaren
Gjutaren Skaraborgsvägen Övre Brodal
Brodal Makrillen Petersberg
Astern Krokshallsberget Kungsbron P A Halls terrass
Bäckängsgymnasiet Kulturskolan Mariedal Övre Nornan
Brodalsgaraget
Almåsgymnasiet Fjällgatan
S:t Michelsgatan Vindelgatan
Bergakungsgatan Garvaren
Hästskon Skattkistan
Viskastrandsgymnasiet Engelbrektskolan
Norrbyskolan Särlaskolan
Västmannagatan
Bangården Olovsholm
Verkmästaren Övre Verkmästaren
Gjutaren Skaraborgsvägen
Övre Brodal
Brodal Makrillen
Petersberg
Astern Krokshallsberget
Kungsbron P A Halls terrass
Bäckängsgymnasiet Kulturskolan
Mariedal Övre Nornan
Brodalsgaraget

F-biljett – 1.050 KR/30 DAGAR (DYGNET RUNT, ALLA DAGAR)

Almåsgymnasiet Fjällgatan S:t Michelsgatan Vindelgatan
Bergakungsgatan Garvaren Hästskon Skattkistan
Viskastrandsgymnasiet Engelbrektskolan Norrbyskolan Särlaskolan
Västmannagatan
Bangården Olovsholm Verkmästaren Övre Verkmästaren
Gjutaren Skaraborgsvägen Övre Brodal
Brodal Makrillen Petersberg
Astern Krokshallsberget Kungsbron P A Halls terrass
Bäckängsgymnasiet Kulturskolan Mariedal Övre Nornan
Brodalsgaraget
P-huset Nybron P-huset Vulkanus
Almåsgymnasiet Fjällgatan
S:t Michelsgatan Vindelgatan
Bergakungsgatan Garvaren
Hästskon Skattkistan
Viskastrandsgymnasiet Engelbrektskolan
Norrbyskolan Särlaskolan
Västmannagatan
Bangården Olovsholm
Verkmästaren Övre Verkmästaren
Gjutaren Skaraborgsvägen
Övre Brodal
Brodal Makrillen
Petersberg
Astern Krokshallsberget
Kungsbron P A Halls terrass
Bäckängsgymnasiet Kulturskolan
Mariedal Övre Nornan
Brodalsgaraget
P-huset Nybron P-huset Vulkanus

G-biljett – 800 KR/30 DAGAR (VARDAGAR KL 07-18)

P-huset Nybron P-huset Vulkanus
P-huset Nybron P-huset Vulkanus

H-biljett – 450 KR/30 DAGAR (VARDAGAR KL 17-09, DYGNET RUNT LÖRDAG OCH SÖNDAG)

P-huset Nybron P-huset Vulkanus Valhall
P-huset Nybron P-huset Vulkanus
Valhall

Priserna är inkl. moms och gäller fr.o.m 2021-01-01
Periodbiljetten för 30 dagar köps via SMS, app eller i biljettautomat.

Särskilda parkeringstillstånd

Nyttoparkeringstillstånd
Efter ansökan och prövning kan tillstånd köpas hos Tekniska förvaltningen.
Tillstånd kan erhållas i följande fall:

  • För serviceverksamhet där fordon är inrett som arbetsplats eller för förvaring av tyngre verktyg och/eller material.
  • För sjuk- eller socialvårdande verksamhet i akut eller annan jämförlig verksamhet.

Boendeparkering i Borås Stad
Möjlighet till boendeparkering finns i Villastaden, Lugnet, Salängen och Östermalm.
Boendeparkering ger boende inom respektive område möjlighet att parkera på särskilt anvisade gator och platser till låga avgifter i upp till sju dygn i följd. Syftet är att göra det möjligt för dem som bor i delar av centrala stan att kunna lämna bilen hemma. För att få boendeparkera krävs ett boendeparkeringstillstånd och en boendeparkeringsbiljett.

Läs mer på Tekniska förvaltningens webbplats

PRH-tillstånd

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade ansöker du om hos Tekniska förvaltningen, Borås Stad.

Här hittar du mer information och ansökningsblankett

Boendeparkering

Boendeparkering ger boende i Villastaden, Lugnet, Östermalm och Salängen möjlighet att parkera i upp till sju dygn i följd på de gator och platser som finns tillgängliga inom respektive område. För att få boendeparkera inom dessa områden krävs ett tillstånd och en biljett, tillståndet ansöker man om på Tekniska förvaltningen Borås Stad, vänd dig till Pernilla Samuelsson, 033-35 74 33 eller pernilla.samuelsson@boras.se.  Boende i andra stadsdelar får vända sig till privata fastighets- eller markägare för parkeringsplats.

För mer information, och ansökningsblankett, vänd dig till Tekniska förvaltningen.

Nyttotillstånd

Nyttoparkeringstillstånd
Efter ansökan och prövning kan tillstånd köpas hos Tekniska förvaltningen.
Tillstånd kan erhållas i följande fall:

  • För serviceverksamhet där fordon är inrett som arbetsplats eller för förvaring av tyngre verktyg och/eller material.
  • För sjuk- eller socialvårdande verksamhet i akut eller annan jämförlig verksamhet.
  • För sådant ändamål i övrigt att begreppet ”nyttoparkering” är tillämpligt.

Ansökan om nyttoparkeringstillstånd finns på Tekniska förvaltningens hemsida.

Nyttoparkeringstillstånd 20161215.pdf