Tillstånd

Periodbiljett, gäller i mån av plats

Periodbiljett
Med en periodbiljett blir parkeringen enklare, bekvämare och framför allt billigare.

Observera att periodbiljetten gäller i mån av plats och att max tillåten p-tid på respektive p-område gäller!

I p-huset Vulkanus och i p-huset Nybron kan man köpa tre olika varianter av periodbiljetter som gäller i 30 dagar.

  • Dygnet runt alla dagar: 1.075 kr
  • Dagtid vardagar, kl 07-18: 825 kr
  • Natt, vardagar kl 17-09 samt dygnet runt lördag, söndag och helgdag: 475 kr

 

Fr o m 1 januari 2022 så kommer periodbiljetterna endast gälla för den kategori som man köpt sin biljett för.

Köper man en periodbiljett för kategori B så gäller den endast för de parkeringsområden som ingår i kategori B, köper man för kategori C så gäller den endast för de som ingår  i kategori C, etc.

A-biljett – 375 KR/30 DAGAR

Almåsgymnasiet Fjällgatan S:t Michelsgatan Vindelgatan
Bergakungsgatan Risängen Hästskon Skattkistan
Viskastrandsgymnasiet Engelbrektskolan Norrbyskolan
Västmannagatan Dalbogatan Hästhagsgatan
Almåsgymnasiet Fjällgatan
S:t Michelsgatan Vindelgatan
Bergakungsgatan Risängen
Hästskon Skattkistan
Viskastrandsgymnasiet Engelbrektskolan
Norrbyskolan Hästhagsgatan
Västmannagatan

B-biljett – 525 KR/30 DAGAR

Bangården Olovsholm Verkmästaren Övre Verkmästaren
Gjutaren Skaraborgsvägen Boråshallen Särlaskolan
Bangården Olovsholm
Verkmästaren Övre Verkmästaren
Gjutaren Skaraborgsvägen
Boråshallen Särlaskolan

C-biljett – 625 KR/30 DAGAR

Petersberg Makrillen
Petersberg Makrillen

D-biljett – 725 KR/30 DAGAR

Astern Krokshallsberget Kungsbron P A Halls terrass
Bäckängsgymnasiet Kulturskolan Mariedal Övre Nornan
Astern Krokshallsberget
Kungsbron P A Halls terrass
Bäckängsgymnasiet Kulturskolan
Mariedal Övre Nornan

E-biljett – 825 KR/30 DAGAR

Brodalsgaraget
Brodalsgaraget

F-biljett – 1.075 KR/30 DAGAR (DYGNET RUNT, ALLA DAGAR)

P-huset Nybron P-huset Vulkanus
P-huset Nybron P-huset Vulkanus

G-biljett – 825 KR/30 DAGAR (VARDAGAR KL 07-18)

P-huset Nybron P-huset Vulkanus
P-huset Nybron P-huset Vulkanus

H-biljett – 475 KR/30 DAGAR (VARDAGAR KL 17-09, DYGNET RUNT LÖRDAG OCH SÖNDAG)

P-huset Nybron P-huset Vulkanus Valhall
P-huset Nybron P-huset Vulkanus
Valhall

Priserna är inkl. moms och gäller fr.o.m 2023-01-01
Periodbiljetten för 30 dagar köps via app, SMS eller i automat.

Särskilda parkeringstillstånd

Nyttoparkeringstillstånd
Efter ansökan och prövning kan tillstånd köpas hos Tekniska förvaltningen.
Tillstånd kan erhållas i följande fall:

  • För serviceverksamhet där fordon är inrett som arbetsplats eller för förvaring av tyngre verktyg och/eller material.
  • För sjuk- eller socialvårdande verksamhet i akut eller annan jämförlig verksamhet.

Boendeparkering i Borås Stad
Möjlighet till boendeparkering finns i Villastaden, Lugnet, Salängen och Östermalm.
Boendeparkering ger boende inom respektive område möjlighet att parkera på särskilt anvisade gator och platser till låga avgifter i upp till sju dygn i följd. Syftet är att göra det möjligt för dem som bor i delar av centrala stan att kunna lämna bilen hemma. För att få boendeparkera krävs ett boendeparkeringstillstånd och en boendeparkeringsbiljett.

Läs mer på Tekniska förvaltningens webbplats

PRH-tillstånd

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade ansöker du om hos Tekniska förvaltningen, Borås Stad.

Här hittar du mer information och ansökningsblankett

Boendeparkering

Boendeparkering ger boende i Villastaden, Lugnet, Östermalm och Salängen möjlighet att parkera i upp till sju dygn i följd på de gator och platser som finns tillgängliga inom respektive område. För att få boendeparkera inom dessa områden krävs ett tillstånd och en biljett, tillståndet ansöker man om på Tekniska förvaltningen Borås Stad, vänd dig till Pernilla Samuelsson, 033-35 74 33 eller pernilla.samuelsson@boras.se.  Boende i andra stadsdelar får vända sig till privata fastighets- eller markägare för parkeringsplats.

För mer information, och ansökningsblankett, vänd dig till Tekniska förvaltningen.

Nyttotillstånd

Nyttoparkeringstillstånd
Efter ansökan och prövning kan tillstånd köpas hos Tekniska förvaltningen.
Tillstånd kan erhållas i följande fall:

  • För serviceverksamhet där fordon är inrett som arbetsplats eller för förvaring av tyngre verktyg och/eller material.
  • För sjuk- eller socialvårdande verksamhet i akut eller annan jämförlig verksamhet.
  • För sådant ändamål i övrigt att begreppet ”nyttoparkering” är tillämpligt.

Ansökan om nyttoparkeringstillstånd finns på Tekniska förvaltningens hemsida.

Nyttoparkeringstillstånd 20161215.pdf