Hyr plats / Tillstånd

Fast parkeringsplats

Abonnemangsplatser

På nedanstående områden erbjuder vi abonnemangsplatser, i Vulkanus erbjuder vi även abonnemangsplatser med laddmöjligheter.

Just nu har vi lediga platser i p-huset Vulkanus, i Krokshallsgaraget, på Astern, Lidaholm, Cedern och Krokshallsberget, vid intresse kontakta oss på ekonomi.p-bolaget@boras.se eller 033 – 35 32 50.

Arla 1.000 kr/mån P-huset Nybron 1.500 kr/mån (Inlåst plats)
Lidaholm 800 kr/mån P-huset Nybron 1.200 kr/mån (Öppen plats)
Astern 800 kr/mån Vulkanus 1.200 kr/mån
Krokshallsberget 800 kr/mån Cedern 500 kr/mån
Krokshallsgaraget 1.500 kr/mån Valhallgaraget 1.200 kr/mån
Krokshallstorget 1.000 kr/mån
Arla 1.000 kr/mån
Lidaholm 800 kr/mån
Astern 800 kr/mån
Krokshallsberget 800 kr/mån
Krokshallsgaraget 1.500 kr/mån
Krokshallstorget 1.000 kr/mån
P-huset Nybron 1.500 kr/mån (Inlåst plats)
P-huset Nybron 1.200 kr/mån (Öppen plats)
Vulkanus 1.200 kr/mån
Cedern 500 kr/mån
Valhallgaraget 1.100 kr/mån

Pris inkl. moms
KONTAKT: ekonomi.p-bolaget@boras.se

Periodbiljett, gäller i mån av plats

Periodbiljett
Med en periodbiljett blir parkeringen enklare, bekvämare och framför allt billigare.

Observera att periodbiljetten gäller i mån av plats och att max tillåten p-tid på respektive p-område gäller!

I p-huset Vulkanus och i p-huset Nybron kan man köpa tre olika varianter av periodbiljetter som gäller i 30 dagar.

  • Dygnet runt alla dagar: 1.050 kr
  • Dagtid vardagar, kl 07-18: 800 kr
  • Natt, vardagar kl 17-09 samt dygnet runt lördag, söndag och helgdag: 450 kr

A-biljett – 350 KR/30 DAGAR

Almåsgymnasiet Fjällgatan S:t Michelsgatan Vindelgatan
Bergakungsgatan Garvaren Hästskon Skattkistan
Viskastrandsgymnasiet Engelbrektskolan Norrbyskolan Särlaskolan
Västmannagatan Dalbogatan
Almåsgymnasiet Fjällgatan
S:t Michelsgatan Vindelgatan
Bergakungsgatan Garvaren
Hästskon Skattkistan
Viskastrandsgymnasiet Engelbrektskolan
Norrbyskolan Särlaskolan
Västmannagatan

B-biljett – 450 KR/30 DAGAR

Almåsgymnasiet Fjällgatan S:t Michelsgatan Vindelgatan
Bergakungsgatan Garvaren Hästskon Skattkistan
Viskastrandsgymnasiet Engelbrektskolan Norrbyskolan Särlaskolan
Västmannagatan
Bangården Olovsholm Verkmästaren Övre Verkmästaren
Gjutaren Skaraborgsvägen Övre Brodal
Almåsgymnasiet Fjällgatan
S:t Michelsgatan Vindelgatan
Bergakungsgatan Garvaren
Hästskon Skattkistan
Viskastrandsgymnasiet Engelbrektskolan
Norrbyskolan Särlaskolan
Västmannagatan
Bangården Olovsholm
Verkmästaren Övre Verkmästaren
Gjutaren Skaraborgsvägen
Övre Brodal

C-biljett – 550 KR/30 DAGAR

Almåsgymnasiet Fjällgatan S:t Michelsgatan Vindelgatan
Bergakungsgatan Garvaren Hästskon Skattkistan
Viskastrandsgymnasiet Engelbrektskolan Norrbyskolan Särlaskolan
Västmannagatan
Bangården Olovsholm Verkmästaren Övre Verkmästaren
Gjutaren Skaraborgsvägen Övre Brodal
Brodal Makrillen Petersberg
Almåsgymnasiet Fjällgatan
S:t Michelsgatan Vindelgatan
Bergakungsgatan Garvaren
Hästskon Skattkistan
Viskastrandsgymnasiet Engelbrektskolan
Norrbyskolan Särlaskolan
Västmannagatan
Bangården Olovsholm
Verkmästaren Övre Verkmästaren
Gjutaren Skaraborgsvägen
Övre Brodal
Brodal Makrillen
Petersberg

D-biljett – 700 KR/30 DAGAR

Almåsgymnasiet Fjällgatan S:t Michelsgatan Vindelgatan
Bergakungsgatan Garvaren Hästskon Skattkistan
Viskastrandsgymnasiet Engelbrektskolan Norrbyskolan Särlaskolan
Västmannagatan
Bangården Olovsholm Verkmästaren Övre Verkmästaren
Gjutaren Skaraborgsvägen Övre Brodal
Brodal Makrillen Petersberg
Astern Krokshallsberget Kungsbron P A Halls terrass
Bäckängsgymnasiet Kulturskolan Mariedal Övre Nornan
Almåsgymnasiet Fjällgatan
S:t Michelsgatan Vindelgatan
Bergakungsgatan Garvaren
Hästskon Skattkistan
Viskastrandsgymnasiet Engelbrektskolan
Norrbyskolan Särlaskolan
Västmannagatan
Bangården Olovsholm
Verkmästaren Övre Verkmästaren
Gjutaren Skaraborgsvägen
Övre Brodal
Brodal Makrillen
Petersberg
Astern Krokshallsberget
Kungsbron P A Halls terrass
Bäckängsgymnasiet Kulturskolan
Mariedal Övre Nornan

E-biljett – 800 KR/30 DAGAR

Almåsgymnasiet Fjällgatan S:t Michelsgatan Vindelgatan
Bergakungsgatan Garvaren Hästskon Skattkistan
Viskastrandsgymnasiet Engelbrektskolan Norrbyskolan Särlaskolan
Västmannagatan
Bangården Olovsholm Verkmästaren Övre Verkmästaren
Gjutaren Skaraborgsvägen Övre Brodal
Brodal Makrillen Petersberg
Astern Krokshallsberget Kungsbron P A Halls terrass
Bäckängsgymnasiet Kulturskolan Mariedal Övre Nornan
Brodalsgaraget
Almåsgymnasiet Fjällgatan
S:t Michelsgatan Vindelgatan
Bergakungsgatan Garvaren
Hästskon Skattkistan
Viskastrandsgymnasiet Engelbrektskolan
Norrbyskolan Särlaskolan
Västmannagatan
Bangården Olovsholm
Verkmästaren Övre Verkmästaren
Gjutaren Skaraborgsvägen
Övre Brodal
Brodal Makrillen
Petersberg
Astern Krokshallsberget
Kungsbron P A Halls terrass
Bäckängsgymnasiet Kulturskolan
Mariedal Övre Nornan
Brodalsgaraget

F-biljett – 1.050 KR/30 DAGAR (DYGNET RUNT, ALLA DAGAR)

Almåsgymnasiet Fjällgatan S:t Michelsgatan Vindelgatan
Bergakungsgatan Garvaren Hästskon Skattkistan
Viskastrandsgymnasiet Engelbrektskolan Norrbyskolan Särlaskolan
Västmannagatan
Bangården Olovsholm Verkmästaren Övre Verkmästaren
Gjutaren Skaraborgsvägen Övre Brodal
Brodal Makrillen Petersberg
Astern Krokshallsberget Kungsbron P A Halls terrass
Bäckängsgymnasiet Kulturskolan Mariedal Övre Nornan
Brodalsgaraget
P-huset Nybron P-huset Vulkanus
Almåsgymnasiet Fjällgatan
S:t Michelsgatan Vindelgatan
Bergakungsgatan Garvaren
Hästskon Skattkistan
Viskastrandsgymnasiet Engelbrektskolan
Norrbyskolan Särlaskolan
Västmannagatan
Bangården Olovsholm
Verkmästaren Övre Verkmästaren
Gjutaren Skaraborgsvägen
Övre Brodal
Brodal Makrillen
Petersberg
Astern Krokshallsberget
Kungsbron P A Halls terrass
Bäckängsgymnasiet Kulturskolan
Mariedal Övre Nornan
Brodalsgaraget
P-huset Nybron P-huset Vulkanus

G-biljett – 800 KR/30 DAGAR (VARDAGAR KL 07-18)

P-huset Nybron P-huset Vulkanus
P-huset Nybron P-huset Vulkanus

H-biljett – 450 KR/30 DAGAR (VARDAGAR KL 17-09, DYGNET RUNT LÖRDAG OCH SÖNDAG)

P-huset Nybron P-huset Vulkanus Valhall
P-huset Nybron P-huset Vulkanus
Valhall

Priserna är inkl. moms och gäller fr.o.m 2021-01-01
Periodbiljetten för 30 dagar köps via SMS, app eller i biljettautomat.

Särskilda parkeringstillstånd

Nyttoparkeringstillstånd
Efter ansökan och prövning kan tillstånd köpas hos Tekniska förvaltningen.
Tillstånd kan erhållas i följande fall:

  • För serviceverksamhet där fordon är inrett som arbetsplats eller för förvaring av tyngre verktyg och/eller material.
  • För sjuk- eller socialvårdande verksamhet i akut eller annan jämförlig verksamhet.

Boendeparkering i Borås Stad
Möjlighet till boendeparkering finns i Villastaden, Lugnet, Salängen och Östermalm.
Boendeparkering ger boende inom respektive område möjlighet att parkera på särskilt anvisade gator och platser till låga avgifter i upp till sju dygn i följd. Syftet är att göra det möjligt för dem som bor i delar av centrala stan att kunna lämna bilen hemma. För att få boendeparkera krävs ett boendeparkeringstillstånd och en boendeparkeringsbiljett.

Läs mer på Tekniska förvaltningens webbplats

PRH-tillstånd

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade ansöker du om hos Tekniska förvaltningen, Borås Stad.

Här hittar du mer information och ansökningsblankett

Boendeparkering

Boendeparkering ger boende i Villastaden, Lugnet, Östermalm och Salängen möjlighet att parkera i upp till sju dygn i följd på de gator och platser som finns tillgängliga inom respektive område. För att få boendeparkering krävs ett tillstånd och en biljett. Boende i andra stadsdelar får vända sig till privata fastighets- eller markägare för parkeringsplats.

För mer information, och ansökningsblankett, vänd dig till Tekniska förvaltningen.

Nyttotillstånd

Nyttoparkeringstillstånd
Efter ansökan och prövning kan tillstånd köpas hos Tekniska förvaltningen.
Tillstånd kan erhållas i följande fall:

  • För serviceverksamhet där fordon är inrett som arbetsplats eller för förvaring av tyngre verktyg och/eller material.
  • För sjuk- eller socialvårdande verksamhet i akut eller annan jämförlig verksamhet.
  • För sådant ändamål i övrigt att begreppet ”nyttoparkering” är tillämpligt.

Ansökan om nyttoparkeringstillstånd finns på Tekniska förvaltningens hemsida.

Nyttoparkeringstillstånd 20161215.pdf