Betala parkering

När du parkerar på någon av våra avgiftsbelagda parkeringar kan du betala med betalkort i parkeringsautomat och med din mobiltelefon eller genom att ringa in.

Betalning med telefon, appar eller online innebär flera fördelar för dig som parkeringskund. Du slipper stå i kö vid parkeringsautomaterna och kan när och var som helst förlänga din parkeringstid. Det är du som parkeringskund som väljer vilken leverantör som passar dig bäst.

Varken leverantörerna eller Borås kommuns Parkerings AB tar ut någon extra avgift för att använda de tjänsterna.