Bestridande av kontrollavgift

Om du anser att du felaktigt fått en Kontrollavgift kan du bestrida den. Bestridandet skickar du in via vårt formulär här.

Har du fått en Parkeringsanmärkning som du vill bestrida, gör du det hos Polisen via länken här

Vanliga orsaker till bestridande.

Här kan du läsa om vanliga situationer som kan leda till att en kontrollavgift utfärdas men där orsakerna inte är tillräckliga för att betalningsansvaret ska tas bort.

Du betalade för parkeringen men skrev fel registreringsnummer eller områdeskod

Som förare av fordonet är du ansvarig för at registrera rätt fordon i parkeringsappen, parkeringsautomaten eller vid SMS-parkering. Trots att du i efterhand kan visa att du betalade för parkeringen, kan du alltså inte få betalningsansvaret borttaget om du råkat slå in fel registreringsnummer.

Du kan inte heller få rätt om du råkat skriva in eller välja fel område för parkeringen.

 

Du har ett tillstånd men det var inte synligt i rutan

Parkeringsvärden måste på ett enkelt och tydligt sätt kunna se att villkoren för att parkera på platsen är uppfyllda. Om det krävs ett tillstånd ska värden kunna se att du har ett godkänt tillstånd för platsen.

Om du visar upp i efterhand att du har ett tillstånd men det inte var tydligt när parkeringsvärden var på platsen är det inte ett skäl för att betalningsansvaret för kontrollavgiften ska tas bort.

 

Du såg inte skylten

När du stannar eller parkerar ett fordon är det ditt ansvar att se till så att du följer de regler och villkor som gäller på platsen. I ansvaret ingår att kontrollera skyltar och i övrigt ha god kunskap om vilka regler som gäller för att parkera fordon.