Så här sätter vi våra priser

Vi vill välkomna besökare till Borås! Vi tar oss till Borås med bil, buss, tåg, cykel och till fots.

Våra priser utgår alltid ifrån avgiften/timme för alla sorters parkeringar och produkter.

Vi som parkerar har olika behov:

  • När du vill göra ett snabbt ärende, t ex äta lunch i city.
  • När du arbetar och vill ställa din bil i 8-9 tim.
  • När du har behov av bilen i tjänsten.
  • När du vill lämna på dagis, skolor och sjukhus.

Dessa behov tillsammans med att staden förtätas ger oss utmaningar som vi antagit.

Vi genomför genomlysningar av både priser och produkter för alla parkeringar och det sker justeringar under åren. Syftet med arbetet är att uppnå en förbättrad framkomlighet för den rörliga trafiken, minskad miljöbelastning och fler lediga parkeringsplatser där de behövs.

Idag har vi en avgift  på 5-15 kr/tim  kl 9-18 på vardagar  samt kl 9 -15 på lördagar på vår tomtmark beroende på var du parkerar. Övrig tid är det lägre avgifter.