Så här sätter vi våra priser

Våra priser utgår alltid ifrån timtaxan för alla sorters parkeringar och produkter.

Vi vill välkomna besökare till Borås! Vi tar oss till Borås med bil, buss, tåg, cykel och till fots.

  • Vi vet att du som parkerar vill göra ett snabbt ärende, äta lunch i city.
  • När du arbetar vill du ställa din bil i 8-9h.
  • Har behov av bilen i tjänsten.
  • Vill lämna barn och andra på dagis, skolor och sjukhus.

Dessa behov tillsammans med att staden förtätas ger oss utmaningar som vi antagit.

Vi genomför just nu en genomlysning av både priser och produkter för alla parkeringar och det kommer ske justeringar under nästkommande år.

Syftet med arbetet är att uppnå förbättrad framkomlighet för den rörliga trafiken, minskad miljöbelastning och fler lediga parkeringsplatser där de behövs.

Idag  har vi en timtaxa vardagar mellan 5-10kr/h  mellan kl:  9,00-18,00 Lördagar 9,00 -15,00 på vår tomtmark beroende på var du parkerar.