Funktionsnedsatta

Parkering för funktionsnedsatta finns på ett flertal gator och parkeringsområden i centrum.

Parkeringsplatserna som är utmärkta med handikappsymbol är avgiftsfria inom Borås kommun. På tomtmark har fastighetsägaren rätt att ta ut parkeringsavgift på utmärkta PRH-platser, var uppmärksam på skyltningen.

Antal timmar du får stå med ditt tillstånd varierar, var uppmärksam på vad som gäller.

Ansökan om PRH-tillstånd görs via länken nedan.