Hållbarhet

Hållbar stadsutveckling
Bolaget är aktivt med och bidrar till en hållbar stad med hållbara transportmedel.

För oss innebär det att bl a arbeta med att minska söktrafiken och utöka användningen av solceller i våra anläggningar och utrustningar.

Vi vill inspirera våra kunder till ett mer hållbart trafikbeteende genom att erbjuda lösningar som gör det enklare att kombinera bil med att gå, cykla och åka kollektivt.

Genom att investera i laddplatser för elfordon främjar vi en ökad användning av klimatsmarta fordon och bidrar till en grönare stad samt en tillgänglig stadskärna.

Vulkanus parkeringshus – Borås Mobilitetshub

303 st moderna, trygga och tillgängliga parkeringsplatser 5 minuter från citykärnan.

För din säkerhet kommer huset vara utrustad med sprinkler, övervakningskameror samt vara låst nattetid.

Med våra solceller på taket och på fasaden beräknar vi producera 54 000 kwh/år i ren energi!

Om all vår el skulle gå till de 44 elbilsplatserna vi erbjuder så bidrar vi med att de kan köra 270 000 km på solel.

Det ersätter ca 10 000l bensin och motsvarar 4000 resor till Göteborg eller 6 varv jorden runt!

Första spadtaget är avklarat och i november 2019 öppnar vi!

Hållbart företag
Hållbarhet är ett begrepp som kommer genomsyra all aktivitet såväl för styrelsen som i personalens vardag. För att skapa ett hållbart bolag har vi börjat arbeta med Värdskap för personal, startat upp projekt kring elbilsladdning, vi uppför ett nytt parkeringshus med solceller och cykelparkering samt har börjat projektera ett intelligent parkeringsledningssystem för hela staden.

Företaget är miljöcertifierat enligt Svensk Miljöbas.