Hållbarhet

Hållbar stadsutveckling
Bolaget är aktivt med och bidrar till en hållbar stad med hållbara transportmedel.

För oss innebär det att arbeta med att minska söktrafiken, utöka användningen av solceller i våra anläggningar och utrustningar.

Vi inspirera våra kunder till ett mer hållbart trafikbeteende genom att erbjuda lösningar som gör det enklare att kombinera bil med att gå, cykla och åka kollektivt.

Genom att investera i laddplatser för elfordon främjar vi en ökad användning av klimatsmarta fordon, och bidrar till en grönare stad samt en tillgänglig stadskärna

Hållbart företag
Hållbarhet är ett begrepp som kommer genomsyra all aktivitet såväl för styrelsen som i personalens vardag. För att skapa ett hållbart bolag har vi börjat arbeta med Värdskap för personal, startat upp projekt kring elbilsladdning, planerar ett nytt parkeringshus med solceller, cykelparkering samt börjat projektera ett intelligent parkeringsledningssystem för hela staden.

Företaget är miljöcertifierat enligt Svensk Miljöbas