Nyheter

Två leverantörer för betalning via telefon

Nu har vi två leverantörer för betalning av parkeringsavgiften, Parkster och Easypark. För mer information så kan du besöka respektive hemsida, www.parkster.se eller www.easypark.se   

Tänk på att om du idag har automatisk förnyelse av din periodbiljett eller boendebiljett i Inteleon SMS-Park så kommer den inte att förnyas i Easyparks tjänst, tjänsten automatisk förnyelse finns inte i Easypark, utan du måste själv starta en ny biljett när tiden för din nuvarande löper ut. Om du fortsatt vill ha denna tjänst fungerar det bra i Parksters app, för mer information gå in på www.parkster.se