Nyheter

Periodbiljetternas giltighet fr o m 1 januari 2022

Fr o m 1 januari 2022 så kommer periodbiljetterna endast gälla för den kategori som man köpt sin biljett för.

Köper man en periodbiljett för kategori A så gäller den endast för de parkeringsområden som ingår i kategori A, köper man för kategori B så gäller den endast för de parkeringsområden som ingår i kategori B, etc.