Nyheter

Parkeringsområdet Särlaskolan stängs

Fr o m 31 augusti kommer Särlaskolans parkeringsområde stängas p g a ombyggnation av skolan, vi återkommer med mer information om ersättningsplatser etc innan dess.