Nyheter

Parkeringsområdet Hugin har stängts

Fr o m måndag 24 januari är vårt parkeringsområde Hugin vid Stengärdsgatan/Skolgatan stängt, p g a byggnation av fastighet.

Vi hänvisar till p-områdena Nornan (infart Södra Kyrkogatan), Övre Nornan (infart Stora Brogatan), Kulturskolan (infart Sturegatan) eller p-huset Nybron (infart Österlånggatan/Södra Nybrogatan).