Gatsmart Mobilitet

Det nya sättet att parkera. En mobilitetshubb är så mycket mer än bara ett garage.
Det är en samlingsplats för det nya och mer flexibla sättet att förflytta sig.