– Lidaholm, abonnerade platser

Fr o m 2020-01-01 är det endast abonnerade platser på den delen av Lidaholm som är närmast Annelundsmotet. Den andra delen av före detta Lidaholm har blivit ett gemensamt område med Mariedal.

Hela p-området Mariedal är nu avgiftsplatser, d v s inga abonnerade platser längre.