– Krokshallsbergets p-område

Fr o m 6 nov t o m  v 50 är Krokshallsberget stängt för allmänparkering. Detta p g a ett större markarbete.

Under denna tid är det enbart förhyrd parkering tillsammans med tillstånd som är tillåtet på platsen.

När platsen åter är öppen för allmän parkering informerar vi om detta på platsen och på vår hemsida.

 

Under perioden 29 oktober till 5 november är det endast tillåtet att parkera max 24 tim i följd.