Integritetspolicy

Personuppgiftshantering

(Gäller från och med 25 maj 2018.) Det är viktigt för Borås kommuns parkerings AB som bolag att alla som berörs känner sig trygga och litar på att vi hanterar deras personuppgifter på ett korrekt, säkert och ansvarsfullt sätt. Nedan beskrivs övergripande hur vi som kommunalägt bolag hanterar dina personuppgifter. Vi följer Borås Stads riktlinjer gällande hantering av personuppgifter. För mer information – https://www.boras.se/pub

Vi sparar dina personuppgifter i syfte att administrerar hyrda/arrenderade parkeringsplatser samt för att administrera kontrollavgifter och parkeringsanmärkningar. Vid behandling av personuppgifter följer vi dataskyddsförordningen.

För mer information ring vår kundtjänst 033-35 32 50.