Integritetspolicy

Personuppgiftshantering

Det är viktigt för Borås kommuns Parkerings AB som bolag att alla som berörs känner sig trygga och litar på att vi hanterar deras personuppgifter på ett korrekt, säkert och ansvarsfullt sätt. Nedan beskrivs övergripande hur vi som kommunalägt bolag hanterar dina personuppgifter. Vi följer Borås Stads riktlinjer gällande hantering av personuppgifter. För mer information – https://www.boras.se/pub

Vi sparar dina personuppgifter i syfte att administrera abonnemangsplatser samt för att administrera kontrollavgifter och parkeringsanmärkningar. Vid behandling av personuppgifter följer vi dataskyddsförordningen.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter Borås kommuns Parkerings AB behandlar om dig. Med hjälp av blanketten Begäran om registerutdrag kan du begära ett så kallat registerutdrag, enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen.

För mer information ring vår kundtjänst 033-35 32 50.