GATSMART MOBILITET – DET NYA SÄTTET ATT PARKERA

Vulkanus Borås första mobilitetshubb anno 2019
En mobilitetshubb är så mycket mer än bara ett garage. Det är en samlingsplats för det nya och mer flexibla sättet att förflytta sig. Att lokaltrafiken finns runt hörnet är en av nycklarna för flexibilitet, men även att samäga eller hyra fordon. Och den resan har bara börjat.

Vi tänker att vi i framtiden inte behöver äga egna fordon i samma utsträckning som idag, då ska vi kunna erbjuda fordon, det kan vara bilar, cyklar och även mopeder. Eldrivna såklart. Vi tänker oss att dina leveranser sker direkt till ditt fordon, allt för att spara både transporter och tid. Behoven kommer styra hur dessa mobilitetshubbar utvecklas, det finns inga gränser egentligen för vilka tjänster som en modern mobilitetshubb kan erbjuda. Men vi kan idag, redan nu erbjuda allt från cykelgarage med service-kit på plats till modern parkering.

Vulkanus har solceller på taket och i fasaden som kan producera 54 000 kwh per år i ren energi