– Förändringar laddstolpar

Under de närmaste veckorna kommer laddinfrastrukturen för elbilar att förändras inom staden.

I ett led att möta ökade behov kommer ett antal laddstolpar bytas ut likaså kommer antalet platser på vissa parkeringar att öka. I vissa fall flyttas aktuell laddstolpe.

Laddeffekten på de nya laddplatserna är 3-fas 11 kW på respektive uttag.

Efter hand som förändringar sker informeras det om det på berörd parkeringsplats.

 

De parkeringsplatser som berörs i närtid är:

Brodalsgaraget

Valhall

Nybron

Nornan

Kungsbron

P A Halls terrass