– Vi utökar parkeringarna runt Vindelgatan

Borås 2020-02-07   Arbetet påbörjat med fler parkeringar runt Vindelgatan! På måndag kommer staket runt och vi börjar på allvar att iordningställa parkeringsplatser enligt befintlig detaljplan. Efter att ha fått bygglov kommer vi nu under våren 2020 att bygga ut befintlig parkeringsplats i närheten av korsningen Fjällgatan/Vindelgatan.Vi kommer även...