Aktuell

Pressmeddelande, parkeringsledningssystem

 

PRESSMEDDELANDE 29 juni 2023

Nu blir det enklare att hitta parkering i Borås

Nu kommer du snabbt och enkelt hitta en parkering. Det är ambitionen med det nya parkeringsledningssystemet som nu kommer upp i Cityringen. Genom de digitala skyltarna leds du enkelt till ledig parkeringsplats.

Som ett led i målet att minska söktrafiken och underlätta för besökare att lättare hitta parkering i Borås, kommer digitala skyltar på utvalda platser i Cityringen att informera om var det finns lediga parkeringsplatser.

Parkeringsledningssystemet omfattar Borås Kommuns Parkerings AB:s anläggningar och genomförs i samverkan med Tekniska förvaltningen.

– Det är viktigt att det ska vara lätt att hitta rätt utan att åka runt och leta efter en ledig parkering, säger Hanna Munde, VD, Borås Kommuns Parkerings AB.

Genom att informera och leda trafikanter till lediga parkeringar blir det nu enklare att hitta en parkeringsplats.

Ett av de stora målen är att minska söktrafiken, vilket även påverkar miljön på ett positivt sätt då utsläppen minskar. Skyltarna till parkeringshusen Vulkanus, Valhall och Kungsbron kommer att sättas upp under sommaren 2023 och sedan kommer systemet kompletteras med fler skyltar varefter.

För mer information:

Hanna Munde, VD Borås kommuns Parkerings AB
hanna.munde@boras.se +46 704 55 13 62
www.parkeringboras.se