Automatisk förnyelse av periodbiljett eller boendebiljett

Nu har Inteleon SMS-Park upphört i Borås vilket innebär att vi nu har två leverantörer för betalning av parkeringsavgifter i telefonen, Easypark och Parkster.

Tänk också på att om du har köpt en period- eller boendebiljett via Inteleon SMS-Park så gäller den den betalda tidsperioden ut men förnyas inte automatiskt utan upphör  när perioden löpt ut. Vill man fortsättningsvis använda sig av automatisk förnyelse så går det att få den tjänsten i Parksters app, mer information finns att få via www.parkster.se

 

Två leverantörer för betalning via telefon

Nu har vi två leverantörer för betalning av parkeringsavgiften, Parkster och Easypark. För mer information så kan du besöka respektive hemsida, www.parkster.se eller www.easypark.se   

Tänk på att om du idag har automatisk förnyelse av din periodbiljett eller boendebiljett i Inteleon SMS-Park så kommer den inte att förnyas i Easyparks tjänst, tjänsten automatisk förnyelse finns inte i Easypark, utan du måste själv starta en ny biljett när tiden för din nuvarande löper ut. Om du fortsatt vill ha denna tjänst fungerar det bra i Parksters app, för mer information gå in på www.parkster.se