Parkeringsområdet Hugin har stängts

Fr o m måndag 24 januari är vårt parkeringsområde Hugin vid Stengärdsgatan/Skolgatan stängt, p g a byggnation av fastighet.

Vi hänvisar till p-områdena Nornan (infart Södra Kyrkogatan), Övre Nornan (infart Stora Brogatan), Kulturskolan (infart Sturegatan) eller p-huset Nybron (infart Österlånggatan/Södra Nybrogatan).

Avgift dygnet runt på några p-områden

Fr o m 2022-01-01 ändrar vi så att det blir avgift dygnet runt på fem av våra centralt belägna parkeringsområden: Elektra, Viskaholm, Krokshall, Krokshallstorget och Annelund.

Detta gör vi för att underlätta för alla besökare så att man alltid enkelt kan finna en ledig plats att parkera på.

Periodbiljetternas giltighet fr o m 1 januari 2022

Fr o m 1 januari 2022 så kommer periodbiljetterna endast gälla för den kategori som man köpt sin biljett för.

Köper man en periodbiljett för kategori A så gäller den endast för de parkeringsområden som ingår i kategori A, köper man för kategori B så gäller den endast för de parkeringsområden som ingår i kategori B, etc.

Infart till Vulkanus p-hus

Fr o m 15 september kommer delar av Österlånggatan vara avstängd, detta innebär att man endast kan köra in till Vulkanus via Bryggaregatan för att ta sig till infarten på Lidaholmsgatan.

Avstängningen kommer att gälla fram till hösten 2022.