Aktuell

Nya avtal för betalning av parkering och laddning med telefonen

Nya avtal för betalning av parkering och laddning med telefonen

Från och med den 15 oktober har vi nya avtal gällande att betala parkering och laddning med telefon. Du kan framåt välja att betala din parkering och ladda med: Easypark, E-park, Mobill eller Parkster. Välj den app du tycker är bäst.

Bakgrunden är att våra avtal med de nuvarande leverantörerna går ut och vi har upphandlat det på nytt. Upphandlingen har resulterat i att de två leverantörer vi haft sen tidigare: Easypark och Parkster kommer kompletteras med ytterligare två: E-park och Mobill. Du kommer alltså få fyra appar att välja på.

Anledningen till att vi lyfter in fler leverantörer är för att du som Boråsare och besökare till staden ska kunna välja den app du finner bäst. Ett tydligt kundönskemål är att samma app ska gälla överallt och vi hoppas på detta sätt göra att du kan använda din favoritapp och att besökare ska slippa ladda ner en ny app. En annan anledning till att vi ökar antalet app-leverantörer är för att öka konkurrensen mellan appar. Vi vill att leverantörerna ska ha fokus på att utveckla sina tjänster för att förbättra enkelhet och servicen till dig som parkerar.

I upphandlingen har vi haft ett krav om att det även fortsättningsvis ska vara kostnadsneutralt att parkera. Det innebär att apparna inte har rätt att ta ut några extra avgifter vid betalning av parkeringsavgiften. Vi ersätter leverantörerna för att de ska upprätthålla den här tjänsten. Vi gör det för att du som kund inte ska drabbas av extra avgifter när du parkerar. För apparna Parkster, E-park och Mobill styrs det av vilken områdeskod du parkerar på och du får automatiskt parkera utan extra avgift på platser Borås kommuns Parkerings AB förvaltar. För Easypark måste du välja paketet ”Borås Lokal” för att få parkera utan extra avgifter. Du kommer också att behöva välja tillbaka till det om du valt Easypark-Standard på en annan parkering. För fler frågor kring Easyparks lösning hänvisar vi till deras kundtjänst på telefon: 0770 – 11 22 00 mail: support@easypark.net.

Leverantörerna får dock erbjuda dig som kund mertjänster och ta betalt för detta så som t.ex. pappersfaktura, företagskonto, familjekonto mm. Ett krav från vår sida där är dock att det måste föregås av ett aktivt val från dig som parkerar att välja till en extra tjänst.

Vi gör detta för att du som kund inte ska behöva betala mer för att parkera och att du ska kunna välja den app som passar dig bäst.  Vi har samlat några av våra vanligaste frågor och svar kring vad det här innebär för dig som kund. Du är också alltid välkommen att kontakta oss om du har fler funderingar.

 

Frågor och svar

Det verkar krångligt med fyra appar. Kan det inte bara vara en?

-Javisst vore det bra med endast en app som alla gillar! Vi vet att våra kunder tycker det och vi har verkligen försökt att lyssna på det och tagit med oss det i arbetet. Det är bara det att alla kunder som vill ha en app har individuella önskemål om vilken just den enda appen ska vara. Och alla tycker olika.

Med fyra appar tänker vi att just du ska kunna välja den du gillar bäst. Att andra använder andra appar tänker vi inte spelar någon roll för dig. Alla väljer som de vill och kan på så sätt välja den app de finner bäst. Skulle du bli besviken på en app kan du också byta. Vi vill att du som individ helt enkelt ska kunna bestämma det som passar just dig bäst.

Hur har upphandlingen gått till? Och varför är det just fyra appar?

Som kommunalt bolag faller vi inom lagen för offentlig upphandling (LOU). IT-tjänster har traditionellt upphandlats genom LOU-upphandlingar eller tjänstekoncessionsupphandlingar. Nu har en ny typ av upphandling blivit möjligt i ett så kallat auktorisationssystem. Ett auktorisationssystem innebär att vi som köper en tjänst sätter upp krav och alla de som ansöker och uppfyller kraven tilldelas inträde. Till skillnad från en LOU-upphandling möjliggör det kontroll av kvalitet och en snabbare utveckling då vi kan ändra kraven löpande. Vi stärker också konkurrensen mellan leverantörerna, något som vi hoppas ska påverka att de alla jobbar fokuserat med kundnöjdheten.

Blir det inte dyrt för er med fyra appar? Vore det inte bättre att bara ha en app?

Vi ersätter app-leverantörerna utifrån de betalningar som går genom deras app. Det gör att våra kostnader på totalen är oberoende av hur många appar vi har. Vår interna administrativa hantering och kontroll ökar något med flera appar men vårt mål om kundnöjdhet väger tyngre.

Hur ska jag göra för att parkera utan extra avgifter? Behöver jag göra något?

För apparna Parkster, E-park och Mobill styrs det av vilken områdeskod du parkerar på och du får automatiskt parkera utan extra avgift på platser Borås kommuns Parkerings AB förvaltar. För Easypark måste du välja paketet ”Borås Lokal” för att få parkera utan extra avgiter. Du kommer också att behöva välja tillbaka till det om du valt Easypark-Standard på en annan parkering. För fler frågor kring Easyparks lösning hänvisar vi till deras kundtjänst på telefon: 0770 – 11 22 00 mail: support@easypark.net.

Är det vanligt att kommuner har det här upplägget?

– Både ja och nej. Det är vanligt med flera appar. Några kommuner släpper det dock fritt till app-leverantörerna att ta ut valbara extra avgifter.