Aktuell

Ny lastbilsparkering i Viared

 

   

 Det har varit problematiskt med parkering av lastbilar i Viared. Bilar har stått längs med gatorna och skapat problem med framkomlighet och säkerhet. Trots informationsinsatser har det inte blivit bättre då alternativa parkeringar saknats.  Från och med nu blir det ändring på det.

Tillsammans med Borås Stad, Borås Näringsliv och sist med inte minst Viareds företagsförening finns nu en lastbilsparkering i Viared. Den är på cirka 6 000 kvm och har plats för drygt 30 lastbilar upp till 25 meter långa. Parkeringen är belyst, kommer att kameraövervakas och ha fiberanslutning. Det finns också toaletter och containrar för skräp. Det är 24 timmars avgiftsfri parkering för lastbilar.

I samband med det här införs också parkeringsförbud på omkringliggande gator. Vi bedömer att det här förbättrar trafiksituationen i Viared samtidigt som det gör det bättre för dig som besöker Borås med lastbil.

Hitta till lastbilsparkeringen: Lastbilsparkering Viared , Stormgatan 17.

Som alltid är era synpunkter värdefulla så att vi kan utvecklas till det bättre. Hör av dig till oss om du några frågor eller funderingar.