Aktuell

Asfaltering på Särlaskolans parkering

Vecka 14 skulle Särlaskolans parkeringsområde (infart från Särlagatan) asfalterats men p g a den snö som har kommit förskjuts detta arbete till vecka 15 istället.