Parkeringsområdet Hugin har stängts

Fr o m måndag 24 januari är vårt parkeringsområde Hugin vid Stengärdsgatan/Skolgatan stängt, p g a byggnation av fastighet.

Vi hänvisar till p-områdena Nornan (infart Södra Kyrkogatan), Övre Nornan (infart Stora Brogatan), Kulturskolan (infart Sturegatan) eller p-huset Nybron (infart Österlånggatan/Södra Nybrogatan).

Avgift dygnet runt på några p-områden

Fr o m 2022-01-01 ändrar vi så att det blir avgift dygnet runt på fem av våra centralt belägna parkeringsområden: Elektra, Viskaholm, Krokshall, Krokshallstorget och Annelund.

Detta gör vi för att underlätta för alla besökare så att man alltid enkelt kan finna en ledig plats att parkera på.