Infart till Vulkanus p-hus

Fr o m 15 september kommer delar av Österlånggatan vara avstängd, detta innebär att man endast kan köra in till Vulkanus via Bryggaregatan för att ta sig till infarten på Lidaholmsgatan.

Avstängningen kommer att gälla fram till hösten 2022.

Ladda din bil via Easypark!

Fr o m 1/9 laddar du din bil via Easypark-appen,  du startar och stoppar din laddning via en unik områdeskod som står på laddstolpen. Utförlig information finns på respektive laddstolpe.

Automatisk förnyelse av periodbiljett eller boendebiljett

Nu har Inteleon SMS-Park upphört i Borås vilket innebär att vi nu har två leverantörer för betalning av parkeringsavgifter i telefonen, Easypark och Parkster.

Tänk också på att om du har köpt en period- eller boendebiljett via Inteleon SMS-Park så gäller den den betalda tidsperioden ut men förnyas inte automatiskt utan upphör  när perioden löpt ut. Vill man fortsättningsvis använda sig av automatisk förnyelse så går det att få den tjänsten i Parksters app, mer information finns att få via www.parkster.se

 

Två leverantörer för betalning via telefon

Nu har vi två leverantörer för betalning av parkeringsavgiften, Parkster och Easypark. För mer information så kan du besöka respektive hemsida, www.parkster.se eller www.easypark.se   

Tänk på att om du idag har automatisk förnyelse av din periodbiljett eller boendebiljett i Inteleon SMS-Park så kommer den inte att förnyas i Easyparks tjänst, tjänsten automatisk förnyelse finns inte i Easypark, utan du måste själv starta en ny biljett när tiden för din nuvarande löper ut. Om du fortsatt vill ha denna tjänst fungerar det bra i Parksters app, för mer information gå in på www.parkster.se

Pressrelease 2020-12-09

Pressrelease 20201209 från Borås Kommuns Parkerings AB

 

Så blev Borås ledande på parkering

 

Borås har genom avancerad data skapat sig en övergripande bild av vilka parkeringsbehov och problem som finns i staden, information som ska användas för att exempelvis planera byggnation av nya parkeringar.

På så sätt är staden en av de första i Sverige att kunna använda teknologi för att optimera framtida stadsplanering. 

 

Tekniken erbjuder kunderna fler betalningsalternativ vid parkeringar, vilket skapar en sund konkurrens och möjliggör fortsatta investeringar i utveckling och innovation bland marknadens aktörer. Den nya teknologin har möjliggjorts genom ett samarbete mellan alla leverantörer till Borås Kommuns Parkerings AB, och tanken är att datan ska användas för att stödja stadens utveckling och tillgänglighet.

 

  • Vår vision är att aktivt bidra till Borås utveckling och påskynda omställningen till fossilfritt. Det ska vara lätt, smidigt, enkelt och flexibelt att välja trafikslag för alla som besöker eller bor i Borås, säger Birgitta Neugebauer som är VD på Borås Kommuns Parkerings AB.

 

Den nya tekniken är en hub-lösning som Easypark har tagit fram– en punkt dit stadens olika betallösningar för parkering kan skicka sin information, och där bolaget sedan lätt kan få en överblick av den insamlade datan. Och att fler städer har att vinna på den är typen av lösning, det tror Magnus Santa, som är regionsansvarig på Easypark.

 

  • För oss är det viktigt att kunna bidra med vår information och kunskap för att förenkla parkering och framkomlighet för så många som möjligt. Borås är en stad som visar vägen för hur fler städer kan gå tillväga för att framtidssäkra optimala parkeringar och trafikflöden.

 

Istället för att basera beslut på mer hypotetiska bedömningar, vilket man till viss del tidigare varit tvingad till, kan planering av framtida parkeringar nu ske utifrån historisk data och realtidsdata. Det lägger grund för en hållbar stadsutveckling som utgår från rörelsemönster och faktiska behov, och säkerställer att man löser stadens verkliga problem samtidigt som söktrafiken minskar.

 

  • Att vi kan basera våra beslut på konkreta underlag ger oss en säkerhet i att staden utvecklas åt rätt håll. Det känns bra att kunna anpassa och förändra Borås i en riktning som ger ett direkt värde till alla som bor här, det tycker vi är gatsmart, säger Birgitta i ytterligare en kommentar.

Funktionen som EasyPark tagit fram för att samla parkeringsdata finns redo att implementera för de städer och operatörer som vill utveckla sin parkeringsverksamhet. Att använda historisk- och realtidsdata för att utveckla stadsbilden är en viktig del i framtidens städer.

 

Borås Kommuns Parkering AB                Birgitta Neugebauer VD                           070- 455 13 62

Easy Park AB                                                Magnus Santa Regionansvarig               070- 335 10 08