Pressmeddelande Elbilsladdare

PRESSMEDDELANDE
APRIL 2024

 

Vi laddar upp Borås med fler elbilsladdare

Samarbete mellan fyra kommunala parter har på allvar satt fart på utbyggnaden av elbilsladdare i Borås. Borås Kommuns Parkering har krokat arm med Nätkraft Borås, Lokalförsörjningsförvaltningen och Servicekontoret, och tillsammans satsar de nu på att bygga fler elbilsladdare.

  • Vår samverkan kommer skynda på förtätningen av laddstationer. Det ska vara smidigt och enkelt att köra elbil i Borås, säger Lars Hedendahl VD på Nätkraft Borås.

Samarbetet tog fart i början av 2024 och parterna har hittills installerat 28 laddplatser, och arbeten pågår för att färdigställa ytterligare 14 platser. Sedan tidigare finns det cirka 120 publika laddplatser på besöksparkeringar i staden. Genom detta samarbete planeras en utbyggnad för att summera till cirka 350 laddplatser till år 2026.

  • Det är viktigt att vi fortsätter förenkla övergången till ett mer klimatsmart resande, säger Hanna Munde VD på Borås Kommuns Parkering.

Parkeringarna vid Stadsparksbadet, Milstensgården, Bodaskolan, Almåsgymnasiet och Ishallen har varit först ut och redan fått laddare installerade. På Borås Simarena och Viskastrandsgymnasiet pågår nu installationer. På Stadsparksbadet, Ishallen och Borås Simarena tillgänglighetsanpassas några av laddplatserna för rörelsehindrade.

  • Alla vinner på att vi ställer om och hittar mer hållbara lösningar för vår mobilitet, säger Anders Waldau från Lokalförsörjningsförvaltningen.
  • Borås stad har ett mål om fossilfria verksamhetsbilar från 2028 och detta är ett stort steg på vägen för att nå dit, avslutar Kenneth Lundqvist från Servicekontoret.

Du kan följa utvecklingen och få aktuell information på hemsidan: parkeringboras.se.

Kontaktpersoner

Borås Kommuns Parkering: Hanna Munde 0704 – 55 13 62

Servicekontoret: Kenneth Lundqvist 033 – 35 79 32

Nätkraft Borås: Lars Hedendahl 0731 – 46 20 80

Lokalförsörjningsförvaltningen: Anders Waldau 033 – 35 77 56

Pressmeddelande laddning 240422

 

Ladda anonymt via QR-kod

Vi uppfyller den nya EU-lagen AFIR (Alternative Fuel Infrastructure Regulation) som träder i kraft 240413. Den innebär att vi erbjuder våra kunder ett betalsätt för sin elbilsladdning som är anonymt.

Betalning sker via QR-kod där man uppger sina kortuppgifter. Mobills QR-kod sitter vid våra laddares uttag. Genom att scanna QR-koden och följa stegen kan du utan att ladda ner deras app starta din laddning.

OBS: Du behöver betala eventuell parkeringsavgift separat på annat sätt.

Mobill tar betalt i efterhand för din laddning, du betalar inget i förhand.