Automatisk förnyelse av periodbiljett eller boendebiljett

Nu har Inteleon SMS-Park upphört i Borås vilket innebär att vi nu har två leverantörer för betalning av parkeringsavgifter i telefonen, Easypark och Parkster.

Tänk också på att om du har köpt en period- eller boendebiljett via Inteleon SMS-Park så gäller den den betalda tidsperioden ut men förnyas inte automatiskt utan upphör  när perioden löpt ut. Vill man fortsättningsvis använda sig av automatisk förnyelse så går det att få den tjänsten i Parksters app, mer information finns att få via www.parkster.se