Hästhagsgatan

Grön zon

Avgift: 6 kr/tim 9-18 (9-15), övrig tid 4 kr/tim
Betalning via telefon
Periodbiljett A
Områdeskod: 60652
Antal platser: 15

Vägbeskrivning

Dalbogatan

Grön zon

Avgift 6 kr/tim 9-18 (9-15), övrig tid 4 kr tim
Betalning via telefon
Periodbiljett A
Områdeskod 60650
Antal platser: 24 st

Vägbeskrivning

Valhall

Röd zon

Avgift: 19 kr/tim 9-18,(9-15, övrig tid 6 kr/tim
Betalning via telefon eller biljettautomat
Områdeskod: 60611
Antal bilplatser: 77 st
Laddplatser: 2 st, betalas via Easyparks, Mobills, eParks eller Parksters app
Maxtid: 24 timmar
Avgift dygnet runt
Handikapplats, max p-tid 2 tim
Infart: Lilla Brogatan
Även abonnemangsplatser

Vägbeskrivning

Valhallgaraget

Röd zon

Antal abonnemangsplatser: 59
1.560 kr/mån
Infart: Nygatan, höjd infart 2,10 m

Vägbeskrivning

Kulturhuset

Röd zon

Avgift: 9-18 (9-15)19 kr/tim
Betalning via telefon eller biljettautomat
Områdeskod: 60619
Antal bilplatser: 22
Maxtid: 4 timmar 09-18 (09-15)
Handikapplats, max p-tid 4 tim
Infart: Sturegatan

Vägbeskrivning

Kulturskolan

Röd zon

Avgift 9-18 (9-15) 19 kr/tim
Betalning via telefon
Områdeskod: 60651
Periodbiljett D
Antal bilplatser: 30
Maxtid: 24 timmar
Infart: Sturegatan

Vägbeskrivning

Övre Nornan

Röd zon

Avgift 9-18 (9-15) 19 kr/tim
Betalning via telefon eller biljettautomat
Områdeskod: 60615
Periodbiljett D
Antal bilplatser: 54
Maxtid: 24 timmar
Infart: Stora Brogatan

Vägbeskrivning

Nornan

Röd zon

Avgift 9-18 (9-15) 19 kr/tim
Betalning via telefon eller biljettautomat
Områdeskod: 60614
Antal bilplatser: 51
Laddplatser: 4 st, betalas via Easyparks, Mobills, eParks eller Parksters app
Maxtid: 4 timmar 09-18 (09-15)
Infart: Södra Kyrkogatan

Vägbeskrivning

P-huset Nybron

Röd zon

Avgift: 09-18, (09-15)19 kr/tim, övrig tid 6 kr/tim
Betalning via telefon eller biljettautomat
Områdeskod: 60608
Periodbiljett: Dygnet runt, Dagtid vardagar, Nattid (biljetten för Dagtid eller Nattid köps i app via Parkster, Mobill, ePark eller Easypark).
Öppettider: Plan 1,2 kl 05-23, Plan 3 hela dygnet
Antal bilplatser: 184 st
Laddplatser 4 st, belägna på plan 2, betalas via Easyparks, Mobills, eParks eller Parksters app
Maxtid: 7 dygn
Infart: Södra Nybrogatan (höjd infart 2,05 m) och Österlånggatan (höjd infart 2,50 m)
Även abonnemangsplatser

Vägbeskrivning

Elektra

Röd zon

Avgift: 19 kr/tim 09-18 (09-15), övrig tid 6 kr/tim
Betalning via telefon eller biljettautomat
Områdeskod: 60639
Antal bilplatser: 59 st
Laddplatser: 4 st
Maxtid: 4 timmar 09-18 (09-15)
Infart: Västerlånggatan

Vägbeskrivning

Viskaholm

Röd zon

Avgift: 19 kr/tim 9-18, (9-15), övrig tid 6 kr/tim
Betalning via telefon eller biljettautomat
Områdeskod: 60617
Antal bilplatser: 26
Maxtid: 4 timmar 09-18 (09-15)

Vägbeskrivning

Krokshall

Röd zon

Avgift: 19 kr/tim 9-18, (9-15), övrig tid 6 kr/tim
Betalning via telefon
Områdeskodkod: 60601
Antal bilplatser: 50
Maxtid: 4 timmar 09-18 (09-15)
Infart: Sven Eriksonsgatan

Vägbeskrivning

Krokshallstorget

Röd zon

Avgift: 19 kr/tim 9-18, (9-15), övrig tid 6 kr/tim
Betalning via telefon eller biljettautomat
Områdeskod: 60601
Antal bilplatser: 47
Maxtid: 4 timmar 09-18 (09-15)
Infart: Sven Eriksonsgatan

Vägbeskrivning

Badhuset

Röd zon

Avgift: 19 kr/tim 9-18, (9-15), övrig tid 6 kr/tim
Betalning via telefon eller biljettautomat
Områdeskod: 60612
Antal bilplatser: 47
Maxtid: 24 timmar
Avgift dygnet runt.
Infart: Sven Eriksonsgatan

Vägbeskrivning

Arla

Röd zon

Antal abonnemangsplatser: 40 pl
Infart: Sparregatan
1.025 kr/mån

Vägbeskrivning

Annelund

Röd zon

Avgift: 19 kr/tim 9-18, (9-15), övrig tid 6 kr/tim
Betalning via telefon
Områdeskod: 60702
Antal bilplatser: 44
Max p-tid: 4 tim 09-18 (09-15)
Infart: Österlånggatan

Vägbeskrivning

Vulkanus P-hus

Röd zon

Avgift 19 kr/tim 9-18 (9-15), övrig tid 6 kr/tim.
Betalning via telefon eller biljettautomat
Områdeskod 60697
Periodbiljett: Dygnet runt, Dagtid vardagar, Nattid (biljetten för Dagtid eller Nattid köps i app via Parkster, ePark, Mobill eller Easypark).
Öppettider: kl 05-23, max tillåten p-tid 7 dygn.
Antal platser: 303 st
Laddplatser 66 st, betalas via Easyparks, Mobills, eParks eller Parksters app
Infart Lidaholmsgatan (höjd infart 2,10 m)
Även abonnemangsplatser.

Vägbeskrivning

Bäckängsgymnasiet

Gul zon

Avgift: 13 kr/tim 09-18, (09-15)
Betalning via telefon
Områdeskod: 60606
Antal bilplatser: 94
Periodbiljett D
Maxtid: 24 timmar
Infart: Åsbogatan, via P A Halls terrass

Vägbeskrivning

P A Halls terrass

Gul zon

Avgift: 13 kr/tim 09-18, (09-15)
Betalning via telefon eller biljettautomat
Områdeskod: 60604
Periodbiljett D
Antal bilplatser: 104
Maxtid: 24 timmar
Handikapplats, max p-tid 4 tim
Infart: Åsbogatan eller Gustav Adolfsgatan/ Salängsgatan

Vägbeskrivning

Gustav Adolf

Gul zon

Avgift: 13 kr/tim 09-18 (09-15)
Betalning via telefon eller biljettautomat
Områdeskod: 60602
Antal bilplatser: 21
Maxtid: 24 timmar
Infart: Gustav Adolfsgatan

Vägbeskrivning

Kungsbron

Gul zon

Avgift: 13 kr/tim 09-18 (09-15)
Betalning via telefon
Områdeskod: 60628
Periodbiljett D
Antal bilplatser: 297 st
Laddplatser: 2 st, betalning via Easyparks, Mobills, eParks eller Parksters app
Maxtid: 24 timmar
Infart: Olovsholmsgatan (höjd infart nedre plan 2,10 m)

Vägbeskrivning

Högskolan

Röd zon

Avgift: 19 kr/tim 9-18, (9-15), övrig tid 6 kr/tim
Betalning via telefon
Områdeskod: 60620
Antal bilplatser: 89
Maxtid: 24 timmar
Avgift dygnet runt.

Vägbeskrivning

Krokshallsberget

Gul zon

Avgift: 13 kr/tim 09-18 (09-15)
Betalning via telefon och automat
Områdeskod: 60624
Periodbiljett D
Antal bilplatser: 98
Maxtid: 7 dygn
Uppfart: Stationsgatan (höjd i tunnel i uppfart 2,10 m)
Även abonnemangsplatser

Vägbeskrivning

Krokshallsgaraget

Gul zon

Antal abonnemangsplatser: 49
1.825 kr/mån
Infart: Sven Eriksonsgatan (höjd infart 2,05 m)

Vägbeskrivning

Centralstationen

Röd zon

Avgift: 19 kr/tim 9-18 (9-15), övrig tid 6 kr/tim
Betalning via telefon eller biljettautomat
Områdeskod: 60638
Antal bilplatser: 34
Avgift dygnet runt.
Maxtid: 24 tim

Vägbeskrivning

Brodalsgaraget

Röd zon

Avgift: 19 kr/tim 9-18, (9-15), övrig tid 6 kr/tim
Betalning via telefon och automat
Periodbiljett E
Områdeskod: 60642
Antal platser: 78 st
Laddplatser: 4 st, betalning via Easyparks, Mobills, eParks eller Parksters app
Max p-tid: 7 dygn
Garaget är stängt för infart kl 23-04, alla dygn.
Infart Stationsgatan (höjd infart 2,15 m)

Vägbeskrivning

Petersberg

Gul zon

Avgift: 13 kr/tim 9-18 (09-15)
Betalning via telefon eller biljettautomat
Områdeskod: 60632
Periodbiljett C
Antal bilplatser: 124
Max p-tid 24 tim
Infart: Varbergsvägen eller Gimlegatan

Vägbeskrivning

Makrillen

Gul zon

Avgift: 13 kr/tim 09-18 (09-15)
Betalning via telefon
Områdeskod: 60627
Periodbiljett C
Antal bilplatser: 131 st, fr o m 2023-08-10 kvarstår 45 st
Maxtid: 24 timmar
Infart: Kyrkängsgatan

Vägbeskrivning

Astern

Gul zon

Avgift: 13 kr/tim 09-18 (09-15)
Betalning via telefon eller biljettautomat
Områdeskod: 60621
Periodbiljett D
Antal bilplatser: 127 st
Maxtid: 24 timmar
Laddplatser: 4 st, betalas via Easyparks, Mobills, eParks eller Parksters app

Ställplats 175 kr/dygn
Max p-tid 2 dygn

Infart: Sven Eriksonsgatan
Även abonnemangsplatser

Vägbeskrivning

Söderbro

Gul zon

Avgift: 13 kr/tim 09-18 (09-15)
Betalning via telefon eller biljettautomat
Områdeskod: 60626
Antal bilplatser: 95
Maxtid: 24 timmar
Infart: Druveforsvägen

Vägbeskrivning

Mariedal

Gul zon

Avgift: 13 kr/tim 09-18 (09-15)
Betalning via telefon eller biljettautomat
Områdeskod: 60622
Periodbiljett D
Antal bilplatser: 272
Maxtid: 24 timmar
Infart: Mariedalsgatan

Vägbeskrivning

Annelundsvillan

Gul zon

Avgift: 13 kr/tim 09-18 (09-15)
Betalning via telefon eller biljettautomat
Områdeskod: 60653
Antal bilplatser: 44
Maxtid: 24 tim
Infart: Annelunds parkväg

Vägbeskrivning

Olovsholm

Grön zon

Avgift: 8 kr/tim 09-18
Betalning via telefon och automat
Områdeskod: 60643
Periodbiljett B
Antal bilplatser: 55
Maxtid: 24 timmar
Handikapplats, max p-tid 4 tim
Infart Olovsholmsgatan

Vägbeskrivning

Skaraborgsvägen

Grön zon

Avgift: 8 kr/tim 09-18
Betalning via telefon
Områdeskod: 60610
Periodbiljett B
Antal bilplatser: 81
Maxtid: 24 timmar
Infart: Vegagatan, vid City-rondellen

Vägbeskrivning

Övre Verkmästaren

Grön zon

Avgift: 8 kr/tim 09-18
Betalning via telefon eller via biljettautomat på p-området Bangården
Områdeskod: 60657
Periodbiljett B
Antal bilplatser: 54
Maxtid: 24 timmar
Infart: Norrby Tvärgata

Vägbeskrivning

Verkmästaren

Grön zon

Avgift: 8 kr/tim 09-18
Betalning via telefon eller biljettautomat på p-området Bangården
Områdeskod: 60680
Periodbiljett B
Antal bilplatser: 105
Maxtid: 24 tim
Infart: Magasinsgatan

Vägbeskrivning

Bangården

Grön zon

Avgift: 8 kr/tim 09-18
Betalning via telefon eller biljettautomat
Områdeskod: 60607
Periodbiljett B
Antal bilplatser: 147
Maxtid: 24 timmar
Infart: Magasinsgatan

Vägbeskrivning

Gjutaren

Grön zon

Avgift: 8 kr/tim 09-18
Betalning via telefon eller biljettautomat
Områdeskod: 60630
Periodbiljett B
Antal bilplatser: 380
Maxtid: 24 timmar
Infart: Magasinsgatan

Vägbeskrivning

Boråshallen

Grön zon

Avgift: 8 kr/tim 09-18
Betalning via telefon eller biljettautomat
Områdeskod: 60609
Antal bilplatser: 86
Maxtid: 24 timmar
Infart: Bockasjögatan

Vägbeskrivning

Midasterrassen

Röd zon

Avgift: 29 kr/tim 09-18 (09-15), övrig tid 10 kr/tim
Avgift dygnet runt.
Betalning via telefon
Områdeskod: 60641
Antal bilplatser: 13
Maxtid: 24 timmar

Vägbeskrivning

Midasgaraget

Röd zon

Avgift: 25 kr/tim 09-18 (09-15), övrig tid 10 kr/tim
Avgift dygnet runt, max 200 kr/dygn
Betalning via telefon
Områdeskod: 60640
Antal bilplatser: 93
Maxtid: 24 timmar
Infart Västerlånggatan (höjd infart 2,10 m)

Vägbeskrivning

Pallasparkering

Röd zon

Vägbeskrivning

Engelbrektskolan

Grön zon

Avgift: 6 kr/tim 09-18 (09-15)
Betalning via telefon eller biljettautomat
Områdeskod: 60603
Periodbiljett A
Antal bilplatser: 44
Maxtid: 24 timmar
Infart: Engelbrektsgatan

Vägbeskrivning

Borås Öfwre

Röd zon

Avgift: 20 kr/tim alla dagar kl 08-18 , övrig tid 5 kr/tim
Avgift dygnet runt, betalning via telefon
Områdeskod: 60654
Antal bilplatser: 23
Maxtid: 24 timmar
Infart: Skaraborgsvägen

Vägbeskrivning

Viskastrandsgymnasiet

Grön zon

Avgift: 6 kr/tim 09-18 (09-15)
Betalning via telefon eller biljettautomat
Områdeskod: 60644
Periodbiljett A
Antal bilplatser: 101
Maxtid: 24 timmar
Infart: Viskastrandsgatan

Vägbeskrivning

Västmannagatan

Grön zon

Avgift: 6 kr/tim 9-18 (9-15), övrig tid 4 kr/tim
Betalning via telefon
Områdeskod: 60633
Periodbiljett A
Antal platser: 22

Vägbeskrivning

Norrbyskolan

Grön zon

Avgift: 6 kr/tim 09-18 (09-15)
Betalning via telefon eller biljettautomat
Områdeskod: 60645
Periodbiljett A
Antal bilplatser: 29
Maxtid: 24 timmar

Vägbeskrivning

Almåsgymnasiet

Grön zon

Avgift: 6 kr/tim 09-18 (09-15)
Betalning via telefon
Områdeskod: 60648
Periodbiljett A
Antal bilplatser: 39
Maxtid: 24 timmar

Vägbeskrivning

Cedern

Grön zon

Antal abonnemangsplatser: 32
565 kr/mån
Infart: Ramnåsgatan

Vägbeskrivning

Särlaskolan

Grön zon

Avgift: 8 kr/tim, 09-18
Betalning via telefon och automat
Områdeskod: 60646
Periodbiljett B
Antal bilplatser: 40
Maxtid: 24 timmar

Vägbeskrivning

Lidaholm

Gul zon

Abonnemangsplatser
Antal platser: 77
840 kr/mån
Infart: Lidaholmsgatan

Vägbeskrivning

S:t Michelsgatan

Grön zon

Avgift: 6 kr/tim 9-18, (9-15), övrig tid 4 kr/tim
Betalning via telefon
Områdeskod: 60634
Periodbiljett A
Antal platser: 36

Vägbeskrivning

Hästskon

Grön zon

Avgift: 6 kr/tim 9-18, (9-15), övrig tid 4 kr/tim.
Avgift dygnet runt alla dagar
Betalning via telefon
Områdeskod: 60655
Periodbiljett A
Laddplatser, betalas via Easyparks, Mobills, eParks eller Parksters app
Maxtid: 24 timmar
Antal platser: 29

Vägbeskrivning

Vindelgatan (Byttorp)

Grön zon

Avgift: 6 kr/tim 9-18, (9-15), övrig tid 4 kr/tim
Betalning via telefon
Områdeskod: 60658
Periodbiljett A
Maxtid: 24 timmar
Antal platser: 33

Vägbeskrivning

Fjällgatan

Grön zon

Avgift: 6 kr/tim 9-18 (9-15), 4 kr övrig tid
Betalning via telefon eller biljettautomat
Områdeskod: 60637
Periodbiljett A
Antal platser: 47

Vägbeskrivning

Bergakungsgatan

Grön zon

Avgift: 6 kr/tim 9-18 (9-15), övrig tid 4 kr/tim
Betalning via telefon
Områdeskod: 60636
Periodbiljett A
Antal platser: 97

Vägbeskrivning

Skattkistan

Grön zon

Avgift: 6 kr/tim 9-18 (9-15), övrig tid 4 kr/tim
Betalning via telefon eller biljettautomat
Områdeskod: 60635
Periodbiljett A
Antal platser: 34

Vägbeskrivning

DIGITALA ABONNEMANG

PÅ NÅGRA AV VÅRA ABONNEMANGSOMRÅDEN

Tryck på ”KÖP HÄR” knappen nedan för mer info och för att teckna ett abonnemang.

VULKANUS BORÅS FÖRSTA
MOBILITETSHUBB